D4 - pochodzenie

 0    34 flashcards    arielch
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
okolica
Mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy.
start learning
area
I live in a very nice area.
stolica
Warszawa jest stolicą Polski.
start learning
capital
Warsaw is a capital of Poland.
obywatel
Jestem obywatelem Polski.
start learning
citizen
I am a citizen of Poland.
miasto
Londyn jest bardzo zatłoczonym miastem.
start learning
city
London is a very crowded city.
wieś
Chciałbym mieszkać na wsi.
start learning
countryside
I wish I could live on the countryside.
okręg, dzielnica
Katowice są największym miastem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
start learning
district
Katowice is the largest city in the Upper Silesian Industrial District.
miasto rodzinne
Gliwice to moje rodzinne miasto.
start learning
home town
Gliwice is my home town.
sąsiad
Tomek jest moim sąsiadem.
start learning
neighbour
Tomek is my neighbour.
sąsiedztwo / dzielnica / okolica
Ona żyje w bogatej dzielnicy Bostonu.
start learning
neighbourhood
She lives in a wealthy neighborhood of Boston
najbliższy sąsiad
Tomek jest moim najbliższym sąsiadem.
start learning
next door neighbour
Tomek is my next door neighbour.
starówka
Kraków ma wyjątkową starówkę.
start learning
old town
Kraków has an outstanding old town.
peryferie
Jeśli wybuduje się szeroką drogę na obrzeża miasta, ludzie zaczną się tam przeprowadzać.
start learning
outskirts
If you build a wide road out to the outskirts of town, people will move there.
mieszkaniec
Jestem mieszkańcem Gliwic.
start learning
resident
I am a resident of Gliwice.
przedmieścia
Wychowałem się na przedmieściach Paryża.
start learning
suburbs
I grew up in the Paris suburbs.
pochodzenie
Jakie jest Twoje pochodzenie?
start learning
origin
What is your origin / ethnicity? I'm Polish.
pochodzić z
Pochodzę z Polski.
start learning
to come from
I come from Poland.
obywatelstwo / narodowość
Jakiej narodowości jesteś? Jestem Polakiem.
start learning
nationality
What`s your nationality? I'm Polish.
miasto turystyczne
Wisła jest raczej miastem turystycznym.
start learning
tourist town
Wisła is rather a tourist town.
małe miasto
Wszyscy się znają w małych miastach.
start learning
town
Everybody knows everybody in small towns.
widok
Mam piękny widok z okna.
start learning
view
I have a beautiful view from the window.
wieś
Bojków to taka wieś.
start learning
village
Bojków is such a village.
wiejski
Tereny wiejskie wymagają promocji w Polsce.
start learning
rural
Rural areas require promotion in Poland.
miejski, wielkomiejski
Transport miejski i mobilność miejska stanowią część rozwoju miasta.
start learning
urban
Urban transport and urban mobility are part of urban development.
Skąd jesteś? Jestem z Polski
start learning
where are you from? I'm from Poland.
Gdzie mieszkasz?
start learning
Where do You live?
Mieszkam w Gliwicach.
start learning
I live in Gliwice.
W jakiej części Gliwic?
start learning
Which part of Gliwice?
północ
Na północy, Polska graniczy z Morzem Bałtyckim.
start learning
north
To the north, Poland is bordered by the Baltic Sea
południe
Jedźmy na wakacje na południe Europy.
start learning
south
Let's go on holiday to the south of Europe.
wschód
Uderzamy na Wschód!
start learning
east
We hit the West!
zachód
Uwielbiam filmy o dzikim zachodzie.
start learning
west
I love movies about the Wild West.
położony
Mój dom jest położony niedaleko autostrady.
start learning
located
My house is located near the motorway.
południowy / wschodni / zachodni / północny
mieszkam na południu Polski.
start learning
southern / eastern / western / northern
I live in the southern Poland.
Śląsk
Śląsk jest regionem, położonym na południu Polski.
start learning
Silesia
Silesia is a region located in the southern Poland

You must sign in to write a comment