Czasowniki nieregularne (tabela)

 0    80 flashcards    lilianna24l
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was/were - been
bić
start learning
beat - beat - beaten
stać się, zostać
start learning
become - became - become
zaczynać
start learning
begin - began - begun
złamać
start learning
break - broke - broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
spalić, poparzyć
start learning
burn - burnt - burnt
kupować
start learning
buy - bought - bought
chwytać, łapać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić, przybywać
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć, kroić
start learning
cut - cut - cut
robić
start learning
do - did - done
rysować
start learning
draw - drew - drawn
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić, kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
znaleźć, odkryć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapomnieć
start learning
forget - forgot - forgotten
przebaczyć, wybaczyć
start learning
forgive - forgave - forgiven
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
jechać, iść, udać się w jakimś kierunku
start learning
go - went - gone
rosnąć, chodować, uprawiać
start learning
grow - grew - grown
zawieszać
start learning
hang out - hung out - hung out
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
chować się, ukrywać
start learning
hide - hid - hidden
udeżać
start learning
hit - hit - hit
ranić, zranić
start learning
hurt - hurt - hurt
trzymać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
położyć
start learning
lay - laid - laid
opuszczać, wyjeżdżać
start learning
leave - left - left
uczyć się
start learning
learn - learned/learnt - learned/learnt
pozwalać
start learning
let - let - let
kłamać
start learning
lie - lay - lain
gubić, tracić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
znaczyć, mieć na myśli
start learning
mean - meant - meant
spotykać się
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
położyć, kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biegać
start learning
run - ran - run
mówić, powiedzieć
start learning
say - said - said
widzieć, zobaczyć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
zakładać
start learning
set up - set up - set up
świecić, błyszczeć
start learning
shine - shone - shone
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
mówić, opowiadać
start learning
speak - spoke - spoken
przyśpieszać
start learning
speed - sped - sped
literować
start learning
spell - spelt - spelt
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
rozstać się
start learning
split up - split up - split up
wstawać
start learning
stand up - stood up - stood up
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać, wziąć
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
powiedzieć
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
wstawać
start learning
wake up - woke up - woken up
ubierać
start learning
wear - wore - worn
wygrywać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment