Czasowniki nieregularne (podstawowe)

 0    110 flashcards    inoriyuzuriha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Latać
start learning
Fly, flew, flown
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamt. dreamt
prowadzić samochód
start learning
drive, drove, driven
pić
start learning
drink. drank, drunk
rysować
start learning
draw, drew, drawn
robić
start learning
do, did, done
kosztować
start learning
cost, cost. cost
kupować
start learning
buy, bought, bought
pływać
start learning
swim, swam, swum
nosić, mieć na sobie
start learning
wear, wore, worn
wygrywać
start learning
win, won, won
kłaść, położyć
start learning
put, put, put
pokazywać
start learning
show, showed, shown
biegać
start learning
run, ran, run
marznąć, zamarzać
start learning
freeze, froze, frozen
czuć się
start learning
feel, felt, felt
palić
start learning
burn, burnt, burnt
wysyłać
start learning
send, sent, sent
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
dzwonić
start learning
ring, rang, rung
jeździć konno, na rowerze
start learning
ride, rode, ridden
szukać
start learning
seek, sought, sought
kraść
start learning
steal, stole, stolen
budzić
start learning
wake, woke, woken
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
myśleć
start learning
think, thought, thought
spać
start learning
sleep, slept, slept
siedzieć
start learning
sit, sat, sat
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
zamiatać
start learning
sweep, swept, swept
stać
start learning
stand, stood, stood
spędzać
start learning
spend, spent, spent
pachnieć, czuć
start learning
smell, smelt, smelt
nauczać
start learning
teach, taught, taught
budować
start learning
build, built, built
jeść
start learning
eat, ate, eaten
uczyć się
start learning
learn, learnt, learnt
znać, wiedzieć
start learning
know, knew, known
ranić, kaleczyć
start learning
hurt, hurt, hurt
mieć
start learning
have, had, had
czytać
start learning
read, read, read
płacić
start learning
pay, paid, paid
kroić
start learning
cut, cut, cut
rosnąć
start learning
grow, grew, grown
kłuć, żądlić
start learning
sting, stung, stung
dawać
start learning
give, gave, given
karmić
start learning
feed, fed, fed
gryźć
start learning
bite, bit, bitten
pisać
start learning
write, wrote, written
robić, tworzyć
start learning
make, made, made
tracić, gubić
start learning
lose, lost, lost
widzieć
start learning
see, saw, seen
rozszczepiać, rozłupywać
start learning
split, split, split
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
pożyczać
start learning
lend, lent, lent
mówić, powiedzieć, opowiadać
start learning
tell, told, told
mówić
start learning
speak, spoke, spoken
umieszczać, ustawiać
start learning
set, set, set
zamykać
start learning
shut, shut, shut
bić
start learning
beat, beat, beaten
pękać
start learning
burst, burst, burst
łamać
start learning
break, broke, broken
kłaść, położyć się
start learning
lay, laid, laid
rzucać
start learning
throw, threw, thrown
łapać
start learning
catch, caught, caught
psuć
start learning
spoil, spoilt, spoilt
świecić
start learning
shine, shone shone
podnosić się wschodzić
start learning
rise, rose, risen
uderzać
start learning
hit, hit, hit
opuszczać, wyjeżdżać
start learning
leave, left, left
leżeć
start learning
lie, lay, lain
mówić, powiedzieć
start learning
say, said, said
upadać
start learning
fall, fell, fallen
dmuchać
start learning
blow, blew, blown
szyć
start learning
sew, sewed, sewn
walczyć
start learning
fight, fought, fought
rozlewać
start learning
spill, spilt, spilt
brać
start learning
take, took, taken
rwać, targać
start learning
tear, tore, torn
przynosić
start learning
bring, brought, brought
trzymać
start learning
keep, kept, kept
rozciągać, rozpościerać
start learning
spread, spread, spread
literować
start learning
spell, spelt, spelt
znać, mieć na myśli
start learning
mean, meant, meant
prowadzić
start learning
lead, led, led
przychodzić, przyjeżdżać
start learning
come, came, come
móc, umieć, potrafić
start learning
can, could
wytrzymywać, rodzić
start learning
bear, bore, born(e)
być
start learning
be, was, been
wbijać, wtykać, lepić
start learning
stick, stuck, stuck
pozwalać
start learning
let, let, let
zapalać
start learning
light, lit, lit
skakać
start learning
spring, sprang, sprung
chodzić, jechać
start learning
go, went, gone
dostawać
start learning
get, got, got
stawać się
start learning
become, became, become
strzelać
start learning
shoot, shot, shot
zapominać
start learning
forget, forgot, forgotten
zabraniać
start learning
forbid, forbade, forbidden
wieszać
start learning
hang, hung, hung
wybaczać
start learning
forgive, forgave, forgiven
znaleźć
start learning
find, found, found
uderzać
start learning
strike, struck, struck
kopać
start learning
dig, dug, dug
rozdawać, dotyczyć
start learning
deal, dealt, dealt
przysięgać
start learning
swear, swore, sworn
potrząsać
start learning
shake, shook, shaken
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
zaczynać
start learning
begin, began, begun
spotykać
start learning
meet, met, met

You must sign in to write a comment