CZASOWNIKI NIEREGULARNE

 0    66 flashcards    rszczygiel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
być
start learning
be - was - been
stawać się
start learning
become - became - become
zaczynać
start learning
begin - began - begun
łamać, psuć się, stłuc
start learning
break - broke - broken
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
budować
start learning
build - built - built
kupować
start learning
buy - bought - bought
łapać, chwytać
start learning
catch - caught - caught
przynosić
start learning
bring - brought - brought
przyjść
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć
start learning
cut - cut - cut
robić, czynić
start learning
do - did - done
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić samochód
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upadać, spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć, odczuwać
start learning
feel - felt - felt
walczyć
start learning
fight - fought - fought
znajdować
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść, jechać
start learning
go - went - gone
mieć, posiadać
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
uderzyć
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
keep - kept - kept
ranić, boleć
start learning
hurt - hurt - hurt
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
zostawić, wyjeżdżać, odchodzić
start learning
leave - left - left
pożyczać (komuś)
start learning
lend - lent - lent
zgubić się
start learning
lose - lost - lost
zrobić
start learning
make - made - made
spotkać się
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jechać, jeździć na
start learning
ride - rode - ridden
biegać
start learning
run - ran - run
powiedzieć
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedać
start learning
sell - sold - sold
wysłać
start learning
send - sent - sent
pokazać
start learning
show - showed - shown
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
literować, pisać ortograficznie
start learning
spell - spelt - spelt
spędzać czas
start learning
spend - spent - spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
uczyć kogoś
start learning
teach - taught - taught
mówić, opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć, sądzić, uważać
start learning
think - thought - thought
rzucić
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć, zrozumieć
start learning
understand - understood - understood
nosić ubrania
start learning
wear - wore - worn
zwyciężać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment