czasowniki nieregularne

 0    65 flashcards    sana128
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
to be, was, been
stawać się
start learning
become - became - become
zaczynać
start learning
begin - began - begun
złamać
start learning
break - broke - broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
kupować
start learning
buy - bought - bought
móc
start learning
can - could - been able to
łapać
start learning
catch - caught - caught
przyjść, przyjechać
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
ciąć
start learning
cut - cut - cut
robić
start learning
do - did - done
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić, kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
znaleźć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
dostawać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć
start learning
know - knew - known
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
wyjeżdżać, opuszczać
start learning
leave - left - left
pożyczać
start learning
lend - lent - lent
pozwolić
start learning
let - let - let
zgubić
start learning
lose - lost - lost
robić (np. ciasto)
start learning
make - made - made
spotykać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biec
start learning
run - ran - run
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
powiedzieć
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
zamykać
start learning
shut - shut - skut
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
spędzać
start learning
spend - spent - spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
wziąć
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
powiedzieć
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić się, wstawać
start learning
wake - woke - woken
ubierać
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won

You must sign in to write a comment