czasowniki nieregularne

 0    101 flashcards    m0niam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zginać
start learning
bend - bent - bent
bić
start learning
beat - beat - beaten
stawać się
start learning
become - became - become
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
być
start learning
be, was/were, been
zaczynać
start learning
begin - began - begun
dmuchać
start learning
blow - blew - blown
złamać
start learning
break - broke - broken
przynieść
start learning
bring - brought - brought
budowac
start learning
build - built - built
kupić
start learning
buy - bought - bought
móc umieć potrafić
start learning
can - could - been able
łapać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć
start learning
cut - cut - cut
kopać
start learning
dig - dug - dug
robić coś
start learning
do - did - done
rysować
start learning
draw - drew - drawn
marzyć
start learning
dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić samochód
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
spadać
start learning
fall - fell - fallen
karmić
start learning
feed - fed - fed
walczyć
start learning
fight - fought - fought
znaleść
start learning
find - found - found
Pasować/wysportowany
start learning
fit - fit - fit
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
zamarzac
start learning
freeze - froze - frozen
dostawać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone/been
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
wieszać
start learning
hang - hung/hanged - hung/hanged
trzymać
start learning
hold - held - held
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
ukryć/chować
start learning
hide - hid - hidden
uderzać
start learning
hit - hit - hit
mieć
start learning
have - had - had
wiedzieć
start learning
know - knew - known
trzymać
start learning
keep - kept - kept
położyć / nakryć do stołu / złożyć jaja
start learning
lay - laid - laid
ranić
start learning
hurt - hurt - hurt
klęczec
start learning
kneel - knelt - knelt
pożyczać (coś komuś)
start learning
lend - lent - lent
uczyć się
start learning
learn - learnt/learned - learnt/learned
wyjeżdżać / zostawiać
start learning
leave - left - left
prowadzić projekt
start learning
lead - led - led
położyć
start learning
let - let - let
leżeć
start learning
lie - lay - lain
spotykać
start learning
meet - met - met
robić/zrobić
start learning
make - made - made
gubić/tracić
start learning
lose - lost - lost
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
musieć
start learning
must/have to - had to - had to
Świecić
start learning
light - lighted/lit - lighted/lit
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
kłaść/wykładać
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
płacić
start learning
pay - paid - paid
dzwonić / telefonować
start learning
ring - rang - rung
wschodzić
start learning
rise - rose - risen
biec
start learning
run - ran - run
mówić/powiedzieć/wyrażać
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
nastawić
start learning
set - set - set
trząść
start learning
shake - shook - shaken
Świecić
start learning
Shine - shone - shone
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
tonać
start learning
sink - sank - sunk
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
ślizgać się
start learning
slide - slid - slid
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
psuć - zepsute / zepsute - zepsute / zepsute
start learning
spoil - spoiled/spoilt - spoiled/spoilt
rozkładać, rozprzestrzeniać
start learning
spread - spread - spread
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
przyklejać
start learning
stick - stuck - stuck
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
drzeć
start learning
tear - tore - torn
opowiadać, powiedzieć
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić
start learning
wake - woke - woken
nosić
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment