czasowniki nieregularne

 0    104 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be was /were been
bić, uderzać
start learning
beat beat beaten
stawać się
start learning
become became become
zaczynać
start learning
begin began begun
zginać, kłaniać się
start learning
bend bent bent
gryźć
start learning
bite bit bitten
dmuchać
start learning
blow blew blown
przynosić
start learning
bring brought brought
łamać, stłuc, psuć się
start learning
break broke broken
budować
start learning
build built built
palić
start learning
burn burnt / burned burnt / burned
wybuchać
start learning
burst burst burst
kupować
start learning
buy bought bought
umieć, potrafić
start learning
can could been able to
łapać, chwytać
start learning
catch caught caught
wybierać
start learning
choose chose chosen
przyjść
start learning
come came come
kosztować
start learning
cost cost cost
ciąć
start learning
cut cut cut
kopać (dziurę)
start learning
dig dug dug
robić, czynić
start learning
do did done
rysować
start learning
draw drew drawn
marzyć, śnić
start learning
dream dreamt dreamt
pić
start learning
drink drank drunk
prowadzić (samochód)
start learning
drive drove driven
jeść
start learning
eat ate eaten
upadać, spadać
start learning
fall fell fallen
karmić
start learning
feed fed fed
czuć, odczuwać
start learning
feel felt felt
walczyć
start learning
fight fought fought
znajdować, odnajdywać
start learning
find found found
latać
start learning
fly flew flown
zapominać
start learning
forget forgot forgotten
przebaczać
start learning
forgive forgave forgiven
zamrażać
start learning
freeze froze frozen
dostać
start learning
get got got
dawać
start learning
give gave given
iść, jechać
start learning
go went gone
rosnąć
start learning
grow grew grown
wieszać
start learning
hang hung hung
mieć, posiadać
start learning
have had had
słyszeć
start learning
hear heard heard
schować (się)
start learning
hide hid hidden
uderzyć
start learning
hit hit hit
trzymać
start learning
keep kept kept hold held held
ranić, boleć
start learning
hurt hurt hurt
klęczeć
start learning
kneel knelt knelt
wiedzieć, znać
start learning
know knew known
kłaść, położyć, znosić (jajka)
start learning
lay laid laid
prowadzić, być na czele
start learning
lead led led
uczyć się
start learning
learn learnt / learned learnt / learned
zostawić, wyjeżdżać, odchodzić
start learning
leave left left
pożyczać (komuś)
start learning
lend lent lent
pozwolić
start learning
let let let
leżeć
start learning
lie lay lain
świecić
start learning
light lit lit shine shone shone
zgubić
start learning
lose lost lost
zrobić
start learning
make made made
znaczyć
start learning
mean meant meant
spotkać
start learning
meet met met
musieć
start learning
must had to had to
płacić
start learning
pay paid paid
kłaść
start learning
put put put
czytać
start learning
read read read
jechać, jeździć na
start learning
ride rode ridden
dzwonić
start learning
ring rang rung
rosnąć
start learning
rise rose risen
biegać
start learning
run ran run
powiedzieć
start learning
say said said
widzieć
start learning
see saw seen
sprzedać
start learning
sell sold sold
wysłać
start learning
send sent sent
umieścić, stawiać
start learning
set set set
pokazywać
start learning
show showed shown
śpiewać
start learning
sing sang sung
siedzieć
start learning
sit sat sat
spać
start learning
sleep slept slept
mówić
start learning
speak spoke spoken
literować, pisać ortograficznie
start learning
spell spelt / spelled spelt / spelled
spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
start learning
spend spent spent
podzielić
start learning
split split split
stać
start learning
stand stood stood
strzelać
start learning
shoot shot shot
kraść
start learning
steal stole stolen
pływać
start learning
swim swam swum
brać
start learning
take took taken
uczyć (kogoś)
start learning
teach taught taught
mówić, opowiadać
start learning
tell told told
myśleć, sądzić
start learning
think thought thought
rzucić
start learning
throw threw thrown
rozumieć
start learning
understand understood understood
nosić ubranie
start learning
wear wore worn
zwyciężać, wygrywać
start learning
win won won
pisać
start learning
write wrote written
pachnieć, wąchać
start learning
smell smelt smelt
potrząsać
start learning
shake shook shaken
zamykać
start learning
shut shut shut
topić się, tonąć
start learning
sink sank sunk
ślizgać się
start learning
slide slid slid
rozsypać, rozlewać
start learning
spill spilt spilt
zniszczyć, zepsuć
start learning
spoil spoilt spoilt
wetknąć, utknąć
start learning
stick stuck stuck
drzeć, rozrywać
start learning
Tear tore torn
budzić się
start learning
wake woke woken

You must sign in to write a comment