Czasowniki nieregularne cz1

 0    66 flashcards    agusya
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was/were - been
stawać się, zostawać (czymś/kimś)
start learning
become - became - become
zaczynać, zaczynać się, rozpoczynać
start learning
begin - began - begun
złamać
start learning
break - broke - broken
przynosić, przywozić, przyprowadzać
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
kupować
start learning
buy - bought - bought
móc - umieć
start learning
can - could
złapać, łapać, schwytać
start learning
catch - caught - caught
przyjść, przyjechać
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
wybierać, dokonywać wyboru, woleć
start learning
choose - chose - chosen
ciąć, pokroić, przeciąć, obciąć
start learning
cut - cut - cut
zrobić, robić
start learning
do - did - done
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić, jechać, kierować, przejechać się, zawieźć
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upaść, spaść, spadać, opadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć, czuć się
start learning
feel - felt - felt
znaleźć, odnaleźć, znajdować, odszukać
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać, zapomnieć
start learning
forget - forgot - forgotten
dostać, otrzymać, dostać się (do czegoś)
start learning
get - got - got
dać, podać, wręczać
start learning
give - gave - given
iść, pójść, chodzić, jechać
start learning
go - went - gone
rosnąć, uprawiać
start learning
grow - grew - grown
mieć, posiadać
start learning
have - had - had
słuchać, słyszeć, przesłuchać
start learning
hear - heard - heard
uderzać, bić
start learning
hit - hit -hit
trzymać, dotrzymać, zachować, zachowywać, przetrzymywać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
pozostawiać, opuszczać, wyjechać, wychodzić
start learning
leave - left - left
pożyczać (komuś)
start learning
lend - lent - lent
pozwalać, wynajmować
start learning
let - let - let
przegrać, stracić, gubić
start learning
lose - lost - lost
zrobić, uczynić
start learning
make - made - made
spotkać, poznać
start learning
meet - met -met
płacić, zapłacić
start learning
pay - paid -paid
położyć, postawić, stawiać, umieszczać
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
dzwonić, zadzwonić
start learning
ring - rang - rung
biegać
start learning
run - ran - run
powiedzieć, rzec,
start learning
say - said - said
widzieć, zobaczyć, oglądać
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
zamykać
start learning
shut - shut - shut
siadać, siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
mówić, władać (jakimś językiem)
start learning
speak - spoke - spoken
wydać (pieniądze), zużyć, spędzać (czas)
start learning
spend - spent - spent
stać, wstawać, powstawać
start learning
stand - stood - stood
ukraść, kraść, okradać
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
wziąć, brać, zabierać
start learning
take - took - taken
uczyć, nauczać
start learning
teach - taught - taught
powiedzieć, opowiadać, opowiedzieć, powiadać
start learning
tell - told - told
myśleć, sądzić
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
zrozumieć, rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić
start learning
wake - woke - woken
nosić, mieć na sobie
start learning
wear - wore - worn
wygrać, zwyciężać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment