czasownik + przyimek

 0    57 flashcards    sobutka777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżać o
start learning
accuse of
zamierzac
start learning
aim at
stosować się do
start learning
comply with
powstrzymywać się od
start learning
abstain of
porównywać do
start learning
compare with
przystosować się do
start learning
adapt to
chwalić za
start learning
prize for
zapewnić
start learning
provide with
ukarać za
start learning
punish for
kłócić się z
start learning
quarrel with
odnosić/odwoływać się do
start learning
refer to
polegać na, liczyć na
start learning
rely on
przypomnieć(komuś) o czymś
start learning
remind sb of
koncentrować się na
start learning
concentrate on
gratulować z okazji
start learning
congratulate on
składać się z
start learning
consist of
poradzić sobie z
start learning
cope with
radzić sobie z
start learning
deal with
zależeć od
start learning
depend on
różnić się od
start learning
differ from
umrzeć z powodu
start learning
die of
rozpaczac
start learning
deaspair of
pozbywać się
start learning
dispose of
ukarać grzywną za
start learning
fine for
dominować, być najlepszym w
start learning
excel at
powierzać coś komuś
start learning
entrust sth with
wybaczyć
start learning
forgive for
ukrywać się przed
start learning
hide from
mieć nadzieję na
start learning
hope for
zapraszać na
start learning
invite to
nalegać na
start learning
insist on
krzyczeć na
start learning
shout at
wydawać pieniądze
start learning
spend on
być specjalistą od
start learning
specialise in
uśmiechać się do
start learning
smile at
przyglądać się
start learning
stare at
odnieść sukces w
start learning
succeed in
cierpieć z powodu
start learning
suffer from
myśleć o
start learning
think about
współczuć, sympatyzowac z
start learning
sympathise with
podejrzewać o
start learning
suspect of
rozważać, brać pod uwagę
start learning
think of
tłumaczyć na (inny język)
start learning
translate into
czekać na
start learning
wait for
obsługiwać kogoś
start learning
wait on sb
ostrzegać przed
start learning
warn of/against
wprowadzić w błąd
start learning
mislead into
rozmyślać nad
start learning
meditate on
tęsknić za
start learning
long for
żyć z (czegoś)
start learning
live on
wyjechać do
start learning
leave for
wtrącać się do
start learning
interfere in
woleć... od...
start learning
prefer... to...
sprzeciwiać się
start learning
object to
przygotować się do
start learning
prepare for
przeszkodzić w
start learning
prevent from
szczycić się, być dumnym z
start learning
pride (oneself) on

You must sign in to write a comment