czas przeszły

 0    60 flashcards    ananas53
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be (am/is/are), was, were, been
stawać się, zostawać kimś/czymś
start learning
become, became, become
zaczynać
start learning
begin, began, begun
łamać, pękać, rozbić, tłuc
start learning
break, broke, broken
przynosić, przyprowadzić
start learning
bring, brought, brought
budować
start learning
build, built, built
kupować
start learning
buy, bought, bought
łapać
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
przyjść, przyjechać
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
ciąć, kroić, skaleczyć
start learning
cut, cut, cut
robić
start learning
do, did, done
rysować, pociągnąć, remisować
start learning
draw, drew, drawn
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamed, dreamt, dreamed, dreamt
pić
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować się czymś
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
padać, upadać, spadać
start learning
fall, fell, fallen
czuć
start learning
feel, felt, felt
znaleźć
start learning
find, found, found
latać
start learning
fly, flew, flown
dostawać
start learning
get, got, got
dawać
start learning
give, gave, given
iść
start learning
go, went, gone
rosnąć
start learning
grow, grew, grown
mieć
start learning
have, had, had
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
uderzać
start learning
hit, hit, hit
trzymać, utrzymywać, posiadać
start learning
hold, held, held
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać
start learning
keep, kept, kept
znać, wiedzieć
start learning
know, knew, known
uczyć się
start learning
learn, learnt, learned, learnt, learned
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
start learning
leave, left, left
pożyczać
start learning
lend, lent, lent
tracić, zgubić
start learning
lose, lost, lost
robić
start learning
make, made, made
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
start learning
mean, meant, meant
spotykać, poznać
start learning
meet, met, met
płacić
start learning
pay, paid, paid
kłaść
start learning
put, put, put
czytać
start learning
read, read, read
jeździć
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić
start learning
ring, rang, rung
biec
start learning
run, ran, run
mówić
start learning
say, said, said
widzieć
start learning
see, saw, seen
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać, słać
start learning
send, sent, sent
pokazywać
start learning
show, showed, shown
zamykać
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
siedzieć, siadać
start learning
sit, sat, sat
spać
start learning
sleep, slept, slept
mówić
start learning
speak, spoke, spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend, spent, spent
stać
start learning
stand, stood, stood
kraść
start learning
steal, stole, stolen
pływać
start learning
swim, swam, swum

You must sign in to write a comment