cwiczenia ang cz 2

 0    59 flashcards    madzialena3107
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kaskader
start learning
stuntman
umięjętności
start learning
abilities
różnorodny, zmienny
start learning
varied
zabawiać, rozśmieszać
start learning
amuse
zachęcać, popierać
start learning
encourage
wspominać, nadmieniać (wzmianka)
start learning
mention
zastąpić / odłożyć na miejsce
start learning
replace
zauważyć/ ogłoszenie
start learning
notice
poprawiać, ulepszać
start learning
improve
poradnictwo
start learning
guidance
kierunek, wskazówka
start learning
direction
ulga, pomoc
start learning
relief
odłoś, hałas
start learning
noise
murarz
start learning
bricklayer
obszerny, szeroki
start learning
wide
zachowywać / rezerwat
start learning
preserve
winny
start learning
quilty
połączenie
start learning
link
żądać / twierdzić
start learning
claim
pozbierać
start learning
pick up
wyjaśnić
start learning
explain
przegląd, recenzja
start learning
review
zgodnie z / według
start learning
according to
grozić, zagrażać
start learning
threaten
skarżyć się komuś na coś
start learning
complain to sb about sth
tożsamość
start learning
identity
dowód osobisty
start learning
identity card
żaden, a nie jeden ani drugi
start learning
neither
przarażony
start learning
terrified
rzadko
start learning
rarely
prośba, życzenie
start learning
request
stoisko, stragan
start learning
stall
przeglądać
start learning
browse
spacer, -ować
start learning
stroll
cecha
start learning
feature
podejrzewać
start learning
suspect
zrealizować
start learning
realise
ruch
start learning
movement
bać się, obawa
start learning
fear
zdziwienie
start learning
astronishment
przegapić
start learning
overlook
pędzić
start learning
rush
kontynuować
start learning
carry on
Opalam się.
start learning
I sunbathe.
Zwiedzam.
start learning
I go sightseeing.
zwlekać, opóźniać
start learning
delay
istnieć
start learning
exist
trwać
start learning
last
rozczarować
start learning
disappointment
popierać
start learning
support
dumny
start learning
proud
cud
start learning
miracle
urzędnik
start learning
clerk
porównywać
start learning
compare
siatka
start learning
net
równowaga, -ważyc
start learning
balance
nosić
start learning
carry
wymagać
start learning
involve
otrzymać pieniądze
start learning
receive money

You must sign in to write a comment