CRIME AND PUNISHMENT 1

 0    36 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestępstwo
start learning
crime
popełnić zbrodnię; popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
okreść, obrabować
start learning
to rob
świadek
start learning
witness
być świadkiem (czegoś)
start learning
to witness
oskarżenie
start learning
charge
oskarżyć kogoś o coś
start learning
to charge sb with sth
oskarżyć kogoś o coś, zarzucić komuś coś
start learning
to accuse sb of sth
współsprawca, współwinny
start learning
accomplice
stanąć przed sądem
start learning
to stand trial
nie przyznawać się do winy (przed sądem)
start learning
to plead not guilty
krótka narada
start learning
brief deliberation
wydać wyrok
start learning
to pass the verdict on sb
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
uniewinnić
start learning
to acquit sb of sth
uwikłanie, wplątanie
start learning
involvement
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś na coś
start learning
to sentence sb to sth
apelować, odwoływać się
start learning
to appeal
pozbawienie wolności
start learning
imprisonment
przestępstwo
start learning
offence
kara śmierci
start learning
death penalty
przestępca
start learning
criminal
zasługiwać, zasłużyć
start learning
to deserve
porwać
start learning
to hijack
złamać prawo
start learning
to break the law
przestrzegać prawa
start learning
to obey the law
wykonywać prace społeczne
start learning
to do community service
wytoczyć komuś sprawę sądową, podać kogoś do sądu
start learning
to take sb to court
otrzymać karę więzienia
start learning
to be given a prison sentence
być wysłanym do więzienia
start learning
to be sent to prison
być wysłanym do więzienia (en)
start learning
to be sent jail for
płacić grzywnę
start learning
to pay a fine
prac pieniądze
start learning
to launder money
podłożyć bombę
start learning
to plant a bomb

You must sign in to write a comment