credit cards

 0    36 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastikowy pieniądz
start learning
plastic money
dokuczliwy, nieznośny
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
start learning
dokuczliwy, nieznośny in English
troublesome
Stanley is a very troublesome child.
karty kredytowe są praktyczne
start learning
credit cards are practical
posiadacz karty kredytowej
start learning
cardholder
łatwy i wygodny sposób robienia zakupów
start learning
easy and convenient way of shopping
karta kredytowa pomaga rozwijać pozytywną historię kredytową
start learning
Credit card helps to develop a positive credit history
sprzyjający
start learning
conducive
sprzyjający w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego
start learning
It is conducive to getting home loan
bodziec, motywacja, zachęta
start learning
incentive, motivation
Jako dodatkowa zachęta, jest butelka szampana dla najlepszego zespołu.
start learning
As an added incentive, there is a bottle of champagne for the best team.
emitent, wystawca
emitent karty kredytowej
start learning
issuer
the credit card issuer
Można płacić kartą za codzinne zakupy
start learning
You can pay by credit card for everyday purchases
Karta kredytowa może być użyta za granicą
start learning
Credit card can be used abroad
martwić się, przejmować się, kłopotać się
start learning
bother
martwić się o bieżący kurs wymiany walut
start learning
bother about the current exchange rate
zagubienie karty nie oznacza utratę pieniędzy
start learning
loss of card does not mean loss of money
tak że nikt inny może użyć karty kredytowej
start learning
so that no one else can use your credit card
nieefektywny (o działaniach), zawikłany (np. system), powolny
Lekarze narzekają, że system jest uciążliwy i zbiurokratyzowany
start learning
cumbersome
Doctors are complaining that the system is cumbersome and bureaucratic.
być świadomym aby nie przekroczyć limitu
start learning
Be aware that not exceed the limit
ostrożnie, oględnie (poruszać się, mówić)
Rząd odpowiedział ostrożnie do propozycji.
start learning
cautiously
The government responded cautiously to the move.
system zabezpieczeń może nie zapewnić dostatecznej ochrony
start learning
security system can not provide sufficient protection
nieskazitelny
start learning
flawless / perfect
natychmiastowy
Jego reakcja była natychmiastowa.
start learning
instantaneous
His reaction was instantaneous.
marnować coś, trwonić coś
Wyrzucać czyjeś pieniądze w błoto
start learning
fritter away
Fritter one's money away
On roztrwonił fortunę na szybkie samochody i hazard.
start learning
He frittered away a fortune on fast cars and gambling.
Posiadacz karty może się zadłużyć
start learning
The cardholder is likely to run up a debt
zmuszać
Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę.
start learning
compel
I felt compelled to tell her the truth.
posiadacz karty jest zmuszany do płacenia za nie używanie jej
start learning
the cardholder is compelled to pay for not using it
użycie karty kredytowej zagranicą jest kosztowne
start learning
the use of credit cards abroad is costly
pobiera opłaty za używanie zagranicą
start learning
charge a fee for using abroad
poważne problemy powstają kiedy karta kredytowa jest skradziona
start learning
serious problems arise when the credit card is stolen
odpowiedzialny, podlegający obowiązkowy, narażony
Posiadacz karty może być narażony na utracić dużej ilości pieniędzy
start learning
liable
cardholder may be liable to lose a great deal of money
oszukańczo, fałszywie, nieuczciwie
start learning
fraudulently
rozwiązać kwestię
start learning
resolve the issue
zadłużony, dłużny, winny (pieniądze)
start learning
indebted
wyczerpywać coś, mieć mało czegoś
start learning
run short of

You must sign in to write a comment