Contract Law 3A

 0    80 flashcards    jagodamackowiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dane klienta
start learning
Clients details
Szczegóły sprawy
start learning
Facts of the case
system prawny
start learning
legal system
zobligowany
start learning
obliged
precedens
start learning
precedent
zaakceptowanie oferty
start learning
acceptance of an offer
składający ofertę
start learning
offerer
prawo zwyczajowe
start learning
common law
motywy rozstrzygnięcia
start learning
ratio decidendi
zapisany na nośniku
start learning
recorded
komentarz w wyroku
start learning
obiter dictum
wiążący
start learning
binding
różniący się
start learning
distinguishable
otrzymujący ofertę
start learning
offeree
sprawa sądowa
start learning
case
bezwarunkowa
start learning
Unconditional
strony umowy
start learning
parties to the contract
sąd pierwszej instancji
start learning
court of first instance
podstawa praw
start learning
legal basis
odnoszący się do (np. wyroku)
start learning
relevant to the
system kodeksowy
start learning
codified system
źródło prawa
start learning
a source of law
zbiór praw np. kodeks
start learning
a body of laws
ogłoszenie wyroku
start learning
pronouncement
zasada prawna
start learning
a principle of law
czynnik
start learning
a factor
istotny, ważny
start learning
relevant
spór sądowy
start learning
dispute
przedmiot umowy
start learning
subject
przedmiot(rzecz)
start learning
object
świadczenie
start learning
consideration
oferta
start learning
offer
temat
start learning
topic
odbiór towaru
start learning
receipt of goods
zgoda
start learning
acceptance
zamiar uczynienia umowy prawną
start learning
Intention (to create legal relationship)
oświadczenie
start learning
proposal
ostateczny
start learning
definite
wygaśnięcie umowy
start learning
lapse of the contract
kontroferta
start learning
counteroffer
odrzucenie umowy
start learning
rejection
wycofać ofertę
start learning
revoke
zapewnić świadczenie
start learning
Provide consideration
pobłażliwość
start learning
forbearance
wzajemny
start learning
reciprocal
korzyść
start learning
benefit
szkoda
start learning
detriment
zamierzać
start learning
intend
prawo stanowione
start learning
statute
wybory powszechne
start learning
general election
członkowie parlamentu
start learning
members of Parliament
ustawodawstwo
start learning
legislation
warunki umowy
start learning
terms
obejmuje transakcje
start learning
Covers transactions
wprowadzać ograniczenia
start learning
place restrictions
odpowiedzialność prawna
start learning
liability
jurysdykcja (na danym obszarze)
start learning
Jurisdiction
warunek ogólny
start learning
condition
cały
start learning
entire
ujawnić coś
start learning
disclose
sprzeczny
start learning
contrary
umowa formy urzędowej
start learning
contrary under seal
zdolność do zawierania umów
start learning
capacity to contract
naruszenie warunków umowy
start learning
breach od contract
pod przymusem
start learning
under duress
egzekwowalna
start learning
enforceable
nieważny
start learning
void
dobrowolnie
start learning
voluntarily
strona poszkodowana
start learning
injured party
stosować się do przepisów
start learning
comply with
darowizna
start learning
donation
zgoda
start learning
consent
umowa formy urzędowej
start learning
deed
umowa zakończona
start learning
discharged
powód
start learning
claimant
wadliwy
start learning
defective
strata bezpośrednia
start learning
Direct loss
strata pośrednia
start learning
consequential loss
obowiązek
start learning
duty
sąd wyższy
start learning
senior court

You must sign in to write a comment