company law

 0    125 flashcards    dksepko1
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Legal person
start learning
osoba prawna

Personal liablility
start learning
odpowiedzialność osobista

oszustwo

Ultra vires
start learning
przekroczenie kompetecncji

Corporate veil
start learning
welon spółki

Legal entity
start learning
podmiot prawny

Certificate of incorporation
start learning
akt ustawodawczy spółki

Statutory forms
start learning
formularze

Memorandum of association
start learning
status spółki

Nominal capital
start learning
kapitał zakładowy

Articles of association
start learning
status/umowa spółki

Annual general meetings
start learning
walne zgromadzenie

Extraordinary meetings
start learning
nadyzywczjne walne zgromadzenie

Board of directors
start learning
zarząd

Duty of care
start learning
zachowanie ostrożności

Fiduciary duty
start learning
obowiązek powierniczy

Conflict of interest
start learning
konflikt interesów

Balance sheet
start learning
bilans

Profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat


Capitalisation issue
start learning
emisja kapitalizacji

Liquidation
start learning
likwidacja

biegły księgowy, audytor

Company secretary
start learning
sekretarka

dyrektor

Liquidator
start learning
likwidator

Managing director
start learning
dyrektor generalny

Official receiver
start learning
syndyk

orgniazator

pełnomocnik

adresat

Shareholder
start learning
udziałowiec

Private limited company Ltd
start learning
prywatna spółka akcyjna

General partnership
start learning
spółka handlowa jawna

Public limited company PLC
start learning
jawna spółka akcyjna

Limited partnership
start learning
spółka komandytowa

Sole proprietorship
start learning
spółka jednoosobowa

Appointing
start learning
mianować

regulamin

nadana/złożona

założywszy

odwołany

Entitled to
start learning
upoważniony do

In lieu thereof
start learning
zamiast

uzupełniony

wygasnąć

Passed = expired
start learning
wygasnąć

Instead = in lieu thereof
start learning
zamiast

Cancelled = repealed
start learning
odwołany

Given to = vested in
start learning
nadanie

Who have right to = entitled to
start learning
kto ma prawo do/upoważniony

On condition= provided
start learning
pod warunkiem, że

Revised= amended
start learning
Revised = ze zm

These = such
start learning
takich

Are like each other
start learning
podobne do siebie

Are similar to
start learning
podobne do

różnić się

w obu

w odniesieniu do

Be formed by
start learning
jest utworzone przez

Letter of advice
start learning
awizo

Legal opinion
start learning
opinia prawna

In terms of
start learning
w zakresie

In the course of
start learning
w trakcie

w celu

In response to
start learning
w odpowiedzi na

Violate (a law)
start learning
naruszyć prawo

Call (a meeting)
start learning
zwołać posiedzenie

Overturn (a decision)
start learning
zaskrżyć decyzję

Gain (representation)
start learning
uzyskać reprezentacje

Conduct (affairs)
start learning
prowadzić sprawy spółki

sprawa

apelacja

opłaty

roszczenie

A complaint
start learning
skarga

A document
start learning
dokument

wniosek

powództwo

Capitalisation
start learning
kapitalizacja

Authorized share capital
start learning
kapitał zakładowy

Subscribers
start learning
subskrybenci

Issued share capital
start learning
aktualny, wyemitowany kapitał

Preference shares
start learning
akcje uprzywilejowane

Ordinary shares
start learning
akcje zwykłe

zyski

Share subdivision
start learning
podział

Share consolidation
start learning
konsolidacja

Pre-emption rights
start learning
prawo pierwokupu

Special resolution
start learning
specjalna uchwała

Rights issue
start learning
oferta nabycia akcji

Loan capital
start learning
kapitał z pożyczek

Debentures
start learning
obligcje

Fixed charge
start learning
obciążenie stałe

Floating charge
start learning
obciążenie zmienne

określenie

pociągać za sobą

odstąpić

typowy przykład

To recover
start learning
wracać

Rights issue
start learning
prawo emisji

Issuing shares
start learning
emisja akcji

Existing shareholders
start learning
dotychcasowi akcjonariusze

Discounted
start learning
zniżka

Exercise (control)
start learning
sprawowanie kontroli

Restricts (powers)
start learning
ograniczyć uprawnienia

Accrue (benefits)
start learning
naliczać korzyści

Dismiss (members)
start learning
odwłołać członków

Accessible
start learning
dostępny

Drafting techniques
start learning
techniki redakcyjne

Implemented
start learning
uzupełniający

Prerequisite to
start learning
warunek do

Assistance to
start learning
pomoc

Limited by
start learning
ograniczenia

Reliance on
start learning
poleganie na

Mandated by
start learning
upoważniony przez

Prohibition on
start learning
zakazywać

emisja

wyprzedzać

odrzucać

Consolidate
start learning
konsolidować

dzielić

uchwalac

zmieniać

opierać się na


You must sign in to write a comment