communication, international marketing

 0    73 flashcards    pankot
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mówiąc w skrócie
start learning
to put it in a nutshell
dostać się prosto do punktu
start learning
to get straight to the point
usłyszeć to na winorośli
start learning
to hear it on the grapevine
umieścić kogoś na zdjęciu
start learning
to put someone in the picture
dostać zły koniec kija
start learning
to get the wrong end of the stick
odbierać na tych samych falach
start learning
to be on the same wavelength
nie rozumieć czegoś
start learning
can't make head nor tail of it
rozmawiać o nieporozumieniu
start learning
to talk at cross-purposes
owijać w bawełnę
start learning
to beat about the bush
mówić coś komuś kto ma wiedze na dany temat
start learning
to get it straight from the horse's loop
mówić jak do ściany z cegły
start learning
to be like talking to a brick wall
trzymać kogoś za słowo
start learning
to keep someone in the mouth
przywiązanie do marki
start learning
brand loyalty
rozwijający się rynek
start learning
growing market
kwestionariusz
start learning
questionnaire
Sektor rynku
start learning
market sector
rynek międzynarodowy
start learning
international market
uruchomić produkt
start learning
launch a product
grupa koncentruje
start learning
focus group
analiza rynku
start learning
market research
produkt zagraniczny
start learning
overseas a product
darmowe próbki
start learning
Free Sample
dystrybutor
start learning
distributor
rozszerzający się rynek
start learning
expanding market
promocja
start learning
promotion
segment rynku
start learning
market segment
wydobyć produkt
start learning
bring out a product
zniżka
start learning
discount
hurtownik
start learning
wholesaler
spadek na rynku
start learning
declining market
badanie/przegląd
start learning
survey
rynek krajowy
start learning
domestic market
nisza rynkowa
start learning
market niche
rynek na całym świecie
start learning
worldwide market
wycofanie produktu
start learning
withdraw a product
hasło reklamowe
start learning
slogan
eksporter
start learning
exporter
profil klienta
start learning
Customer Profile
utrzymanie klienta
start learning
customer retention
baza klientów
start learning
customer base
pozycja marki
start learning
brand positioning
tożsamość marki
start learning
brand identity
rozszerzenie marki
start learning
brand extension
funkcja produktu
start learning
product feature
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
tradycyjne rynki
start learning
traditional markets
surowce
start learning
Raw Materials
dojrzałe rynki
start learning
mature markets
globalne ambicje
start learning
global ambition
budżet marketingu
start learning
marketing budget
lider marketingu
start learning
marketing leader
kontrola rynku
start learning
market check
wymiana reklamy
start learning
advertising exchange
świadomość marki
start learning
brand awareness
lojalność marki
start learning
brand loyalty
obraz marki
start learning
brand image
kontakt marki
start learning
contact brand
dane dotyczące sprzedaży
start learning
sales figures
warunki sprzedaży
start learning
Sales conditions
prognoza sprzedaży
start learning
sales forecast
cele sprzedaży
start learning
sales targets
promocja sprzedaży
start learning
Price promotion
wzrost cen
start learning
price rise
cena produktu
start learning
price product
zakres cenowy
start learning
price range
naprawde imponująca kampania reklamowa
start learning
really impressive advertising campaign
nowy dział relacji z klientami
start learning
new customer relations department
bardzo konkurencyjny rynek telefonów kom.
start learning
highly competitive mobile phone market
lojalna baza klientów
start learning
loyal customer base
absolutnie genialna kampania globalna
start learning
absolutely brilliant campaign global
coraz bardziej konkurencyjne otoczenie marketingowe
start learning
increasingly competitive marketing environment
lokowanie produktu
start learning
product placement
portfel produktów
start learning
product portfolio

You must sign in to write a comment