Collocations 1 to 22. 100 the best.

 0    22 flashcards    kpiatek200
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zgadzać się z kimś w kwesti czegoś
Nie zgadzam się z tobą w kwestii polityki
start learning
Agree with someone about something
I don't agree with you about politics
Słuchać kogoś/czegoś
Nie lubię słuchać radia
start learning
Listen to someone / something
I don't like listening to the radi
Ubiegać się u kogoś o coś
Ubiegam się u nich o pracę
start learning
Apply to someone for something
I apply to them for a job
Umierać na coś
Józef umarł na atak serca
start learning
Dying of something
Joseph died of a heart attack
Marzyć o kimś/czymś
Marzę o kupnie nowego mieszkania
start learning
Dream of someone / something
I dream of buying a new flat
Wyjaśniać coś komuś
Wyjaśniłem Kasi całą historię
start learning
Explain something to someone
I explained the whole story to Kate
Walczyć (w sojuszu) z kimś przeciwko komuś/czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Francji
start learning
Fight with someone against someone/something
England fought with Russia against France
Zapraszać kogoś na coś
Mam zamiar zaprosić ich na obiad
start learning
Invite someone to something
I'm going to invite them for dinner
Słyszeć (już) o czymś
Słyszałeś o urodzinach Tomka?
start learning
Hear about something
Have you heard about Tom's birthday?
Stać się komuś/czemuś; przytrafić się komuś/czemuś
Co ci się stało?
start learning
Happen to someone/something
What has happended to you?
Wybaczać coś komuś
Wybacz mu ten błąd!
start learning
Forgive for something to someone
Forgive him for this mistake!
Zapomnieć o kimś/czymś
Zapomniałem o twoim telefonie
start learning
Forget about someone / something
I forgot about your phone call
Walczyć o coś
Walczyć o wolność
start learning
Fight for something
We were fighting for freedom
Przedstawić kogoś komuś
Musze cię przedstawić mojej siostrze
start learning
Introduce someone to someone
I must introduce you to my sister
Zapraszać kogoś dokądś
Zaprosili nas do teatru
start learning
Invite someone to somewhere
They invited us to the theatre
Opisywać komuś kogoś/coś
Opiszę ci to w liście
start learning
Describe someone/something to someone
I'll describe that to you in my letter
Śnić o kimś/czymś
Śniły mi się słonie
start learning
Dream about someone / something
I was dream about elephants
Pytać kogoś o kogoś/coś
Zapytała Marka o jego pracę
start learning
Ask someone about someone/something
I sked Mark about his work
Śmiać się z kogoś/czegoś
Nie śmiej się ze mnie!
start learning
Laugh at someone / something
Don't laugh at me
Patrzeć na kogoś/coś
Spójrz na mnie!
start learning
Look at someone / something
Look at me!
Przybywać do (jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na stację o ósmej
start learning
Arrive at (some place)
We arrived at the station at eight
Przybywać do (jakiegoś kraju, jakiejś miejscowości)
Kiedy przybyliście do Warszawy?
start learning
Arrive in (some country, some locality)
When did you arrive in Warsaw?

You must sign in to write a comment