Clinical trials

 0    22 flashcards    deleted-266246
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ciągłość
start learning
continuum
wyraźnie określony, łatwy do zrozumienia
start learning
well-defined
badania na zwierzętach
start learning
animal studies
kamień węgielny/ sedno sprawy
start learning
cornerstone
ospa prawdziwa
start learning
smallpox
nowatorska terapia
start learning
novel drug therapy
grupa kontrolna
start learning
control group
próba losowa
start learning
randomized trial
żywy obiekt badań
participants of clinical trials
start learning
live subject
szybko rozwijający się nowotwór
start learning
fast-growing cancer
zwiększyć czyjeś szanse
start learning
lengthen one's odds
rywalizować, walczyć
start learning
contend
dzwonić do kogoś
start learning
ring sb up
rozważać coś
start learning
weigh sth up
zatkany, zszokowany
start learning
gobsmacked
za jakiś czas
start learning
down the line
reguła oparta na doświadczeniu
start learning
rule of thumb
lipofilność
start learning
lipophilicity
wysokowydajne badanie przesiewowe
start learning
high-throughput screening
H2L
start learning
hit to lead
TV
start learning
target validation
LO
start learning
lead optimization

You must sign in to write a comment