Classroom language

 0    15 flashcards    ktrzaska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie rozumiem
start learning
I don't understand
Czy możesz mi pomóc, proszę?
start learning
Can you help me, please?
Jak powiedzieć... po angielsku?
start learning
How do you say ... in English?
Czy mogę otworzyć okno?
start learning
Can I open the window?
Czy możemy mieć przerwę?
start learning
Can we have a break?
Przepraszam za spóźnienie
start learning
Sorry I'm late
Która strona?
start learning
What page is it?
Czy możesz to napisać na tablicy?
start learning
Can you write it on the blackboard?
Przepraszam, zapomniałam moich książek.
start learning
Sorry, I forgot my books.
Czy możesz powtórzyć, proszę?
start learning
Can you repeat, please?
Czy mogę pójść do toalety?
start learning
Can I go to the toilet?
Czy mogę porzyczyć twój ołówek, proszę?
start learning
Can I borrow your pencil, please?
Czy mogę gumkę, proszę?
start learning
Can I have a rubber, please?
Mam pytanie
start learning
I have a question
Co znaczy...?
start learning
What's the meaning of...

You must sign in to write a comment