Chapter 8

 0    67 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

chamstwo, brak wychowania
start learning
Boorishness

Właściciel ziemski, obszarnik, ziemianin
start learning
Landowner

przeprowadzać, prowadzić, conduct, zachowanie
start learning
Conduct

Płaskowyż, okres stabilizacji
start learning
Plateau

występ, okap, przewieszka, zwisający brzeg, zwisać, zwieszać się
start learning
Overhang

Rura, fajka
start learning
Pipe

Określony
start learning
Definite

Wystarczający
start learning
Sufficient

Niezadowolony
start learning
Dissatisfied

towarzyski, poufały
start learning
Chummy

Powstrzymać się od
start learning
Abstain from

Gruffly


nałożenie, wprowadzenie (np. podatku, kary), narzucenie
start learning
Imposition

Exertion

Nadbrzeżny
start learning
Riparian

Dopływ (rzeki), hołdownik, trybutariusz (władca lub państwo płacące trybut innemu państwu)
start learning
Tributary

prowincja, zaścianek, rozlewisko, łacha, stojąca woda
start learning
Backwater

Zdegenerowany, degenerować
start learning
Degenerate

Mściwość / mściwy
start learning
Vindictiveness / vindictive

Ludzkość
start learning
Mankind

Comic

Hostess

wesołość
start learning
Cheeriness

Konserwatorium
start learning
Conservatory

Akompaniament
start learning
Accompaniment

Werset, zwrotka, strofa (fragment wiersza, piosenki)
start learning
Verse

chichot, podśmiewać się
start learning
Snigger

wspominać, przypominać sobie (coś)
start learning
Recollect

mieć swój początek, zaczynać
start learning
Commence

dręczyć (kogoś), dokuczać (komuś), nurtować (np. o myśli), napełniać goryczą (np. o słowach)
start learning
Rankle

korzystny, pomyślny (np. o wietrze), łaskawy, życzliwy, przychylny (np. o recenzji)
start learning
favourable

Diddle

Nie na miejscu
start learning
Out of place

Recytować
start learning
Recite

żałosny, wzruszający, godny współczucia
start learning
Pathetic

Tęsknić, bardzo pragnąć (kogoś lub czegoś)
start learning
Yearn

Dyskretny / rzucający się w oczy
start learning
Unobtrusive / obtrusive

chichot, podśmiewanie się, nerwowy śmiech, chichotać, podśmiewać się, nerwowo się śmiać
start learning
Titter

Pomysłowo z mojej strony
start learning
Artful on my part

Konwulsja, kurcz
start learning
Convulsion

groźnie spoglądać, patrzeć wilkiem
start learning
Glower

dzikość, okrucieństwo, srogość, surowość, zaciekłość
start learning
Ferocity

Wśród, pośród, pomiędzy
start learning
Amid

Jilt

męcząca sytuacja
start learning
Trying situation

bezpretensjonalny, skromny / ostentacyjny (zachowanie, strój)
start learning
Unostentatious / ostentatious

Rytmiczny / machać
start learning
Rhytmical swing

Kalać, skalać
start learning
Sully

Okopanie się, umocnienia, konsolidacja, ugruntowanie
start learning
Entrenchment

przebywać (w jakimś miejscu), zatrzymywać się chwilowo (gdzieś)
start learning
Sojourn

łajać, besztać, strofować (kogoś)
start learning
Scold

powściągnąć, pohamować (np. złość, pożądanie), ograniczyć (np. wydatki, podatki)
start learning
Curb

ograniczony (o zasobach naturalnych), niewystarczający (np. o pożywieniu), niewielki (np. o podaży)
start learning
Scarce

Grota, jaskinia
start learning
Grotto

Immense

Graveyard

po czym, zaraz potem
start learning
Thereon

Zręczny, przebiegły, sprytny, pomysłowy
start learning
Adroit

niezgrabność, niezdarność, nieporadność / niezgrabny, niezdarny (np. sposób poruszania się lub osoba)
start learning
Clumsiness / Clumsy

Navigable

Thames

wlec (ciągnąć coś z trudem)
start learning
Drag

materiał impregnowany lakierem olejnym
start learning
Oilskin

Parcel

blask, skrzenie się, migotanie, błyszczeć, skrzyć się, migotać
start learning
Glitter

Wściekłość, szaleć
start learning
Rage


You must sign in to write a comment