Chapter 2.01

 0    16 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmarszczyć się
start learning
Wore a frown
brawura
start learning
Bravado
odlot, odjazd, odejście, ustąpienie (np. z pracy)
Bądź przy bramce przynajmniej 30 minut przed odlotem.
start learning
Departure
Be at the gate at least 30 minutes prior to departure.
komfort, dobre samopoczucie, pocieszyć, podnieść na duchu
Jej nigdy nie zależało na niczym innym jak na własnym dobrym samopoczuciu.
start learning
Comfort
She has never cared for anything else but her comfort.
nadawać (np. atmosfery), dodawać (np. smaku), przydawać (np. elegancji), udzielać (np. informacji), przekazywać (np. wiedzę, mądrość, informacje)
udzielanie(np. pomocy), przekazywanie (np. informacji)
start learning
Impart
impartation, impartment
szczerość
nieszczerość, hipokryzja
start learning
Sincerity
insincerity
koniec, rezultat, wyni
start learning
Upshot
dotknięty, urażony
skrzywdzić (kogoś), wyrządzić szkodę (komuś)
start learning
Aggrieved
Aggrieve
wielka przyjemność, zachwyt, rozkosz, zachwycić, zachwycać
zachwycający
start learning
Delight
delightful, delightsome
dobro, pomyślność
dobro publiczne
start learning
Weal
public weal
gadatliwość, wielosłowność (nadmiar słów)
gadatliwy, rozwlekły (np. styl)
start learning
Verbosity
Verbose
współczesny, ówczesny, współczesny (osoba żyjąca w tych samych czasach)
Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas
start learning
Contemporary
Much of the contemporary music just sounds like noise to me.
odłożony na później, przełożony, opóźniony
odraczać (np. wyrok), opóźniać (np. odjazd), wstrzymywać (np. decyzję), poddawać się (czyjejś woli), ustępować (komuś)
start learning
Deferred
defer
podbój, zdobycie, zwalczenie, zdobycz terytorialna, zdobycz
podboje kolonialne
start learning
Conquest
colonial conquests
wytrwały (w dążeniach), gorliwy, sumienny
start learning
Assiduous
dorobkiewicz, parweniusz, karierowicz, nowobogacki, karierowiczowski
start learning
Upstart

You must sign in to write a comment