chaopter 1&2&3&4

 0    264 flashcards    djlozo151
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

made up of/build up of
start learning
składa się z / narastaniu

zaprojektowany

opposable thumbs
start learning
przeciwstawne kciuki

podzielony

przepona

obojczyk

w ciągu

większość

konieczny

moczowody

cewka moczowa

seminal vesicle
start learning
pęcherzyk nasienny

przedramię

aspekt

podeszwa

Powieki

rzęsy

ograniczony

occupy, seat, housed
start learning
zajmujący

wyprostowany

poniżej

powyżej

collar bone
start learning
obojczyk

concerned with, responsible for
start learning
dotyczy, odpowiedzialny za


pacha

above average height
start learning
powyżej średniej wysokości

adolescent
start learning
dorastający

anoreksję

kasztanowe


pyzaty

clean-shaven
start learning
ogolony

close set eyes
start learning
blisko osadzone oczy

Załoga kroju

krzywego


dyed black
start learning
barwione czarne

fortyish

wątły, smukły

piegi

grzywka

pełne usta

przepiękny

przystojny

heart-shaped
start learning
w kształcie serca

heavily built
start learning
mocno zbudowany

light complexion
start learning
światło cera

long sideburns
start learning
długie bokobrody

muskularny

nowo narodzony

otyły

overweight
start learning
nadwaga

olive-skinned
start learning
oliwkowej skórze

drobna

emeryt

zwykły

pulchny

cofnięty

niechlujny

przykrótki

chudy

smukły

krępy

ściernisko

malutki

brzdąc

szeroki

musculoskeletal system
start learning
Układ mięśniowo-szkieletowy

więzadła

ścięgien

mięśnie

circulatory system
start learning
Układ krążenia

capillaries
start learning
kapilar

tętnice

veins / vein
start learning
żył / żyła

respiratory system
start learning
układu oddechowego

płuca

pęcherzyki

linia

uzyskać

digestive system
start learning
Układ trawienny

oesophagus
start learning
przełyk

intestines
start learning
jelita

łykać

digest food
start learning
trawienia pokarmu

pochłaniać

nervous system
start learning
Układ nerwowy

coordinate
start learning
koordynować

dostosować

urinary system
start learning
układ moczowy

nerki

urinary bladder
start learning
pęcherza moczowego

reproductive system
start learning
układ rozrodczy

macica

fallopian tubes
start learning
jajowodów

jajniki

jądra

moszna

potomstwo

endocrine system
start learning
Układ wydzielania wewnętrznego

gruczoły

hormony

involved in
start learning
udział w

involved with
start learning
związany z

zaangażowany

approximately
start learning
w przybliżeniu

be kept in reserve
start learning
być przechowywane w rezerwie

average lifespan
start learning
Średnia długość życia

scientific developments
start learning
osiągnięcia naukowe

turn 16 years of age
start learning
kolei 16 lat

cover a distance
start learning
pokonać dystans

strike imagination
start learning
Strajk wyobraźni

on a daily basis / on an everyday basis
start learning
na co dzień / na co dzień

develop an effort
start learning
opracowanie wysiłku

be capable of
start learning
jest zdolna

red corpuscles
start learning
krwinki czerwone

furthermore
start learning
ponadto

kość udowa

wywierając

natomiast

distinguishing
start learning
Wyróżniającą

embranchment
start learning
rozwidlenie

jednak

oscylować

przekraczać

cubitus, elbow
start learning
cubitus, łokieć

kontrolna

dotrzeć

składać się

zawierać

szkielet

mięsień


chrząstka

ścięgno


articulation
start learning
joint

axial skeleton
start learning
Szkielet osiowy

appendicular skeleton
start learning
szkieletu kończyn

szpik kostny


klatka piersiowa

floating ribs
start learning
pływające żebra

compact bone
start learning
zbite kosci

spongy bone
start learning
kości gąbczastej

kneecap, patella
start learning
rzepka, rzepka

kierat


odkształcenie

pulsujący

złamania
discomfort
start learning
niewygoda

bolesny

znośny

straszny

excruciating
start learning
rozdzierający

intensywny

łagodnytętniący

burning pain
start learning
palący ból

nawracający

gryzienia

scalding burning
start learning
Spalanie sparzaniu

trzymający w napięciu

nieustanny

intermittent
start learning
przerywany

persistent
start learning
uporczywy

wiercenie

shooting pain
start learning
Ból fotografowania

przeszywający

palliative
start learning
paliatywny

peripheral
start learning
obwodowy

administered
start learning
podawać

schorzenie

zluszczajaca sie


łagodzić

wywołany

wciągająca

interfering
start learning
ingerowania

nadaje

niekorzystny

prescribed
start learning
przepisane

padanie

krzepnięcia

parenterally
start learning
pozajelitowo

ingredient
start learning
składnik

recreational
start learning
rekreacyjnych

antipyretics
start learning
przeciwgorączkowe

reduktor

bądź

exacerbate
start learning
zaostrzyć

pęcherzyki plucne

bronchiole
start learning
oskrzeliki

oskrzela

epiglottis
start learning
nagłośnia

głośni

larynx (voice box)
start learning
krtani (krtań)nozdrza

opłucna

gardło

tchawica

nozdrza

worki powietrzne

windpipe, trachea
start learning
tchawica, tchawicy

bellows, lungs
start learning
mieszki, płuca

spłaszczony

migdałki

nosocomial
start learning
szpitalne infekcje

congenital
start learning
wrodzony

idiopathic
start learning
idiopatyczne

communicable
start learning
zaraźliwy

infectious disease
start learning
choroby zakaźne

hereditary
start learning
dziedziczny

chroniczny

neoplastic
start learning
nowotworowa

community acquired
start learning
pozaszpitalne

occupational
start learning
zajęciowy

odzwierzęcą

nutritional
start learning
odżywcze

inflammatory
start learning
zapalny

degenerative
start learning
zwyrodnieniowe

dzieciństwo

geriatrii

śmiertelny

metaboliczny

viral, bacterial, parasitic, fungal
start learning
wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych, grzybicze

lung cancer
start learning
rak płuc

tonsilitis
start learning
anginy

bronchitis
start learning
zapalenie oskrzeli

zapalenie zatok

laryngitis
start learning
zapalenie krtani

katar

rozedma

zapalenie płuc

nasal discharge
start learning
wydzielina z nosa

nasal congestion
start learning
przekrwienie błony śluzowej nosa

spuchnięty

low grade fever
start learning
niska gorączka

high grade fever
start learning
gorączka wysokiej jakości

feel general malaise
start learning
czuję ogólne złe samopoczucie

katar

tussis

blood-streaked
start learning
krew-podszyte

expectorate
start learning
wypluć

duszność

charczenie

wdychać

szybki oddech

siniczy

płytki

romb


You must sign in to write a comment