change colocation

 0    32 flashcards    annask
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokonać korekty
start learning
make adjustment
dokonać zmiany
start learning
make alteration
dokonać modyfikacji
start learning
make modification
przyjęcie nowego podejścia
start learning
adopt a new approach
wymiana ciuchow
start learning
clothes alter
zrywać z nałogiem
start learning
break a habit
łamac zasady
start learning
kick the habit
zrewolucjonizować sposób
start learning
revolutionise the way
przejscie na chrześcijaństwo
start learning
concerted to christianity
moc do przekształcenia
start learning
power to transform
zmiana miejsc / miejsc
start learning
change places/ seats
zmiany pracy / szkoły / lekarza
start learning
change job/ school/ doctor
przeprowadzka zmiana domu
start learning
move house
zmienic zdanie
start learning
change your mind
zmienić temat
start learning
change the subject
zmienić posciel
start learning
change the beds
przebrac dziecko
start learning
change the baby
zmienić ubranie
start learning
change clothes
Wymiana pieniędzy
start learning
exchange money
wymienic sie adresami
start learning
exchange addresses
wymiany pomysłów
start learning
exchange ideas
stac się dostępnym
start learning
become available
odnieść sukces
start learning
become successful
poziom życia rośnie / poprawia się
start learning
standard of living is rising/ is improving
odsetki rosną
start learning
interest is growing
Poprawa wydajności
start learning
improvement in performance
pojawiły się problemy
start learning
problems arose
ceny rosną
start learning
prices rise
zyski rosna
start learning
profits rise
Słońce wschodzi
start learning
sun rises
podnieść rękę
start learning
raise a hand
Rząd podnosi podatki
start learning
goverment raises taxes

You must sign in to write a comment