Challenge and adventure

 0    160 flashcards    kathi85
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnąć cel
start learning
achieve a goal
załoga (np. na statku, w samolocie)
start learning
crew
przeprawa (np. przez rzekę)
start learning
crossing
znieść sztorm, burzę
start learning
endure storms
na wycieczce, wyprawie (np. na ryby, w góry)
start learning
on expedition
badanie, rozpoznanie
start learning
exploration
badacz
start learning
explorer
szybowanie, lot ślizgowy
start learning
glide
krzywdzić, obrażać (słowami)
start learning
injure
natchnąć, pobudzać, podsunąć
start learning
inspire
instruktor
start learning
instructor
lądowanie, pomost
start learning
landing
stracić odwagę
start learning
lose (your) nerve
zabłądzić
start learning
lose (your) way
kierować, motywować (np. do zrobienia czegoś)
start learning
motivate
nawigator, pilot
start learning
navigator
ochrona, zabezpieczenie
start learning
protection
ryzykować czyjeś życie
start learning
put sb's life at risk
ratować, ratunek
start learning
rescue
ocalić czyjeś życie
start learning
save sb's life
poczucie osiągnięcia, dokonania
start learning
sense of achievement
stawić żagle (wypłynąć w morze)
start learning
set sail for
marynarz służący na tym samym statku
start learning
shipmate
tonąć, zlew
start learning
sink
przeżyć
start learning
stay alive
zaopatrzenie, prowiant
start learning
supplies
przetrwanie (rośliny, zwierzęcia)
start learning
survival
przetrwać
start learning
survive
podejmować ryzyko
start learning
take risks
wyprawa, długa wędrówka (piesza)
start learning
trek
delikatny, kruchy, łamliwy, wątły
start learning
fragile
ryzykować życie
start learning
risk sb's life
koszmarny, przerażający
start learning
nightmarish
odmrożenie
start learning
frostbite
dowodzenie wyprawą
start learning
in charge of expedition
histeryczny z
start learning
hysterical with
stawiać czoła niebezpieczeństwu
start learning
face dangers
radzić z problemami
start learning
cope with problems
stracić optymizm
start learning
lose sb's optimism
ku czyjemuś przerażeniu
start learning
to sb's horror
w nadziei na
start learning
in the hope
uratować z
start learning
save from
reagowaą na
start learning
respond to
być ogarniętym wzruszeniem
start learning
overcome by emotion
stacja połowu
start learning
whaling station
trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenia życiowe
start learning
hardship
danina (płacona przez władcę innemu władcy w zamian za ochronę); hołd, uznanie
start learning
tribute
aktywność, działanie, zajęcie
start learning
activities
zjeżdżanie na linie
start learning
abseiling
łucznictwo
start learning
archery
wojskowy tor przeszkód
start learning
assault course
kajakarstwo
start learning
canoeing
alpinizm jaskiniowy
start learning
caving
chodzenie po górach
start learning
hillwalking
czytanie mapy
start learning
map-reading
alpinistyka, wspinaczka górska
start learning
mountaineering
biegi na orientację
start learning
orienteering
wspinaczka
start learning
rock-climbing
wyposażenie, sprzęt
start learning
equipment
uprząż (dla konia)
start learning
harness
hełm, kask
start learning
helmet
lina, bezpieczeństwo
start learning
rope safety
zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć)
start learning
target
latarka
start learning
torch
buty turystyczne, buty do chodzenia
start learning
walking boots
uczucia, emocje
start learning
feelings
depresja (stan medyczny)
start learning
depression
desperacja, rozpacz
start learning
despair
podniecenie, rozemocjonowanie
start learning
excitement
zmęczenie, wyczerpanie
start learning
exhaustion
smutek, zasmucenie
start learning
sadness
senność
start learning
sleepiness
Cechy osobiste
start learning
personal qualities
zdolność
start learning
ability
zachwyt, podziw
start learning
admiration
ambicja
start learning
ambition
odwaga
start learning
courage
determinacja, zdecydowanie
start learning
determination
doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności)
start learning
experience
pomysłowość
start learning
ingenuity
kierownictwo, przywództwo, szefostwo, władze, dowództwo
start learning
leadership
poszanowanie, respekt, podziw
start learning
respect
przymiotniki dla osób
start learning
adjectives for people
aktywny
start learning
active
godny podziwu, zachwycający
start learning
admirable
żądny przygód, śmiały, odważny
start learning
adventurous
ambitny
start learning
ambitious
pewny, przekonany
start learning
confident
odważny, dzielny
start learning
courageous
zdeterminowany, zdecydowany
start learning
determined
nieuczciwy
start learning
dishonest
doświadczony
start learning
experienced
pasować, być dobrego rozmiaru (o ubraniu, butach)
start learning
fit
przystojny (o mężczyźnie), atrakcyjna (o kobiecie)
start learning
good-looking
niecierpliwy
start learning
impatient
nieelastyczny (np. materiał, struktura)
start learning
inflexible
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
optymistyczny
start learning
optimistic
cierpliwy
start learning
patient
wykwalifikowany
start learning
qualified
nieostrożny, nierozważny, niebaczny (na zagrożenie, niebezpieczeństwo)
start learning
reckless
romantyczny
start learning
romantic
samolubny
start learning
selfish
rozsądny, sensowny
start learning
sensible
wrażliwy, czuły
start learning
sensitive
sprytny, zręczny, wprawny (o osobie)
start learning
skilful
mający silną wolę, mający mocny charakter
start learning
strong-willed
niekonwencjonalny, nieszablonowy
start learning
unconventional
mało sprawny, w złej kondycji (fizycznej)
start learning
unfit
przymiotniki na działalność
start learning
adjectives for activities
uzależniający, prowadzący do uzależnienia
start learning
addictive
stawiający wysokie wymagania, ambitny (np. zadanie)
start learning
challenging
wymagający
start learning
demanding
przerażający, zatrważający
start learning
frightening
brudny, nieczysty
start learning
messy
zabłocony
start learning
muddy
zajmujący (o dyskusji), porywający (o pomyśle)
start learning
stimulating
spocony (o osobie)
start learning
sweaty
ekscytujący, emocjonujący
start learning
thrilling
męczący, wyczerpujący
start learning
tiring
przyimek przymiotnik
start learning
adjective preposition
dostępne dla
start learning
available to
full of
start learning
full of
zawarte w
start learning
included in
szykować się do
start learning
ready for
kolokacji czasowników
start learning
verb collocations
zapalić się (np. materiał, dom)
start learning
catch fire
ciągnąć (wyposażenie, sprzęt)
start learning
drag (equipment)
pogorszyć się (o czyimś stanie)
start learning
get (worse)
szykować się do
start learning
get ready for
masa zabawy
start learning
have (a lot of) fun
nie oddychać
start learning
hold (your) breath
zająć kogoś (jakimś ciekawym zajęciem)
start learning
keep sb occupied
tracić grunt pod nogami
start learning
lose (your) grip
pokonać drogę
start learning
make (your) way to
popełnić błąd
start learning
make a mistake
przygotować plan
start learning
make a plan
postarać się coś zrobić
start learning
make an effort to do sth
zaprzyjaźnić się
start learning
make friends
upewnić się
start learning
make sure
zwrócić uwagę na
start learning
pay attention to
brać w czymś udział
start learning
take part in
wziąć coś poważnie
start learning
take sth seriously
przeprowadzić coś, zrealizować coś
start learning
carry out (an inspection)
wypaść z samolotu
start learning
fall out of (an aircraft)
zabrać się do czegoś (co było długo odkładane)
start learning
get round to (an activity)
trzymać się czegoś (np. czyjegoś ramienia)
start learning
hold on to
przyłączyć się do zabawy
start learning
join in (the fun)
wyczerpała się woda
start learning
run out of (water)
nadepnąć na coś
start learning
step on (land)
cierpieć na coś, cierpieć z powodu czegoś
start learning
suffer from (frostbite)
odsuwać coś (miejsce)
start learning
take back to (a place)
startować (o samolocie)
start learning
take off
wypróbować coś (aktywność)
start learning
try out (an activity)
w niebezpieczeństwie
start learning
in danger
w kiepskim stanie
start learning
in (poor) condition
w dobrym nastroju
start learning
in good spirits
w dobrym stanie, w stanie używalności
start learning
in working order
na widoku
start learning
on display
piechotą
start learning
on foot

You must sign in to write a comment