case studies in community policing 2

 0    12 flashcards    immaculate
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
work closely with local governement
start learning
ściśle współpracować z lokalnym rządowego
discuss
start learning
dyskutować
repair quality of life
start learning
naprawić jakość życia
improve
start learning
polepszyć
crack down
start learning
rozprawiać się
we didn't expect it
start learning
nie spodziewalibyśmy się tego
we just didn't trust each other
start learning
my zwyczajnie nie ufaliśmy sobie na wzajem
have you decided yet
start learning
czy zdecydowałeś się już?
sponsibility
start learning
odpowiedzialność
underline
start learning
podkreślać
italics
start learning
kursywa
thicken
start learning
pogrubiać

You must sign in to write a comment