campaign unit 4

 0    65 flashcards    blazysk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestępcy
start learning
criminals
nie móc wstępować do
start learning
be prohibited from joining
Legia Cudzoziemska
start learning
The French Foreign Legion
rekruci
start learning
recruts
wolno coś robić / zrobić
start learning
be permitted / allowed to
podczas czegoś
start learning
during
szkolenie podstawowe
start learning
basic training
zbiórka kompanii
start learning
a company assemble
apel (rozliczenie, sprawdzenie obecności)
start learning
a role call
zmiana warty
start learning
change of the guards
starać się (składać wnioski) o przyjęcie do
start learning
apply to join
wcześniejsze
start learning
previous
doświadczenie
start learning
experience
wojskowe
start learning
military
często
start learning
frequently
być oddelegowanym do
start learning
be on detachement in
musieć
start learning
have to
pięcioletni kontrakt
start learning
five-year contract
nadlatywać nad cel
start learning
to make a pass over the target
rozkaz przygotowawczy
start learning
a warning order
zabezpieczyć teren
start learning
to secure the area
przydzielony do samolotu
start learning
assigned to aircraft
cel operacji
start learning
an objective of an operation
a formations of forces that land at the same time
start learning
wave
rozkaz wymarszu
start learning
a movement order
2 REP został wysłany do
start learning
2 REP was deployed / detached to
wchodzić na pokład (samolotu, okrętu)
start learning
to embarg
przejąć kontrolę nad
start learning
to take controll over
wyznaczona jako miejsce z którego mieli wyruszyć
start learning
designed as the take-off site
powstrzymać
start learning
to stop
rebelianci
start learning
rebels
marsz na południe
start learning
moving south
silny wiatr wiał z północy
start learning
a strong wind was blowing from the north
odłożył w czasie drugi rzut
start learning
he postponed the second airdrop
kosztem pięciu zabitych
start learning
at the cost of five men killed
śpiwór
start learning
a sleeping bag
operacje morsko-desantowe
start learning
amphibious operations
operacje wojskowe
start learning
military operations
teren miejski
start learning
urban terrain
ukończyć czteromiesięczne
start learning
to compete four months of treaning
intensywne
start learning
intensive
skoki spadochronowe
start learning
parahute jumping
nad czymś
start learning
over
woda
start learning
water
czasza spadochronu
start learning
a cannopy
wyzwalacz
start learning
aripcord
zapasowy spadochron
start learning
a reserved parachute
wyciągnąć (kogoś z...)
start learning
to extract
ich zadaniem jest
start learning
they are tasked with
zrobienie rozpoznania czegoś
start learning
the reconnaissance of
strefa zrzutu
start learning
drop zone
nawiązać kontakt
start learning
to link up with
broń masowej zagłady
start learning
Weapons of Mass Destruction
mają się przedostać do granicy
start learning
they are to make their way to the border
zasady użycia broni
start learning
rules of engagement
another word for escape
start learning
egrees
start alarmowy
start learning
scrumble
operacja "pod przykryciem"
start learning
a covert operation
przerzucić, wprowadzić ludzi na terytorium nieprzyjaciela
start learning
to insert personnel into hostile territory
zostałeś wyznaczony do
start learning
you were assigned to
dowodzenie grupą
start learning
to lead the team
pod osłoną nocy
start learning
under the cover of darkness
ubezpieczaliśmy (osłanialiśmy) siebie nawzajem
start learning
we were providing cover for one another
odsłużyć
start learning
serve
teren ambasady
start learning
the embassy compound

You must sign in to write a comment