Campaign unit 3

 0    47 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
coraz bardziej zaangażowany
start learning
increasingly involved
międzynarodowe organizacje
start learning
International organizations
organizacje pozarządowe
start learning
non-governmental organizations
z pewnością, na pewno
To z pewnością nie było łatwe pytanie.
start learning
certainly
Well, it certainly wasn't an easy question.
dobrze dogadywać się
start learning
get along
rzadko
Rzadko widzi się taką rzecz.
start learning
uncommon
It's uncommon to see such a thing.
nieprofesjonalny
start learning
unprofessional
chaotyczny, zdezorganizowany
start learning
disorganized
nieporozumienie
To było zwykłe nieporozumienie.
start learning
misunderstanding
It was just a misunderstanding.
nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy
start learning
unfair
prowadzi do napięć
start learning
leads to tension
pomoc powinna być dostarczana bezstronnie
start learning
aid should be distributed impartially
część, frakcja, odłam
rywalizujące frakcje wewnątrz rządu
start learning
faction
rival factions within the government
niepisana umowa
start learning
implicit deal
ogromny, olbrzymi, kolosalny
To był ogromny błąd. Ogromna szkoda
start learning
tremendous
It was a tremendous mistake. Tremendous damage.
zrzut (np. z samolotu wojskowego)
start learning
airdrop
misja poszukiwawczo-ratunkowa
start learning
Search and rescue mission
watażka
start learning
warlord
rozbrojenie
start learning
disarmament
składać się
start learning
consist
zawierać, obejmować, składać się (z czegoś)
start learning
comprise
zmotoryzowany
start learning
motorized
przenośny
Musimy kupić kilka przenośnych telefonów głośnomówiących.
start learning
portable
We need to buy some portable speakerphones.
szacunkowa liczba ofiar
start learning
casualty estimate
bezzwłocznie
start learning
in short order
polityka zjednywania sobie ludności cywilnej
start learning
win hearts and minds
pułap
start learning
ceiling
strona wojująca
start learning
belligerents
ładunek
start learning
payload
rozpiętość skrzydeł
start learning
wingspan
czas ogólnoeuropejski
start learning
ZULU time
być gotowym
start learning
be good to go
przystąpić do robienia czegoś bez ociągania się
start learning
hit the ground running
miejsce spotkania (ogólnie)
start learning
rendezvous
lecieć zgodnie z zasadami lotu z widocznością
start learning
fly according to visual flight rules
cele
start learning
objectives
bezstronnie
start learning
impartially
napięcia
start learning
tension
osiągnąć cele militarne
start learning
achieve military ends
strona konfliktu
start learning
warring faction
zasięg, odległość
start learning
range
wysiedlić
start learning
displace
na skraju katastrofy humanitarnej
start learning
on the edge of humanitarian disaster
szabrowanie na dużą skalę
start learning
wide scale looting
bojowy wóz rozpoznawczy
start learning
CVR
poruszające się na
start learning
mounted (in CVR)
zachować odpowiedzialność za
start learning
retain responsibility for

You must sign in to write a comment