campaign 3 a

 0    51 flashcards    blazysk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica obszaru
start learning
a boundary
grozić
start learning
to threaten
najechać
start learning
to invade
napięcie (napięta sytuacja)
start learning
tension
obecnie
start learning
currently
obserwatorzy wojskowi ONZ
start learning
United Nations Military Observer - UNMO
obszar odpowiedzialności
start learning
area of responsibility
odbywać spotkanie
start learning
hold a meeting
odmówić
start learning
rebuff
odpowiadać
start learning
respond
odprawa
start learning
briefing
ofiara, ranny
start learning
casualty
oficer operacyjny
start learning
Operations Officer
oficer wywiadu wojskowego
start learning
Military Intelligence Officer
pobliże / sąsiedztwo
start learning
vicinity
podejrzliwy / podejrzany
start learning
suspicious
podpisać
start learning
sign
półwysep
start learning
peninsula
przedłożyć / przedstawić / złożyć
start learning
to submit
przedłożyć raport
start learning
to submit a report
przejście graniczne
start learning
crossing point
przekroczyć granicę
start learning
cross the border
przemycać
start learning
smuggle
przybrzeżny
start learning
coastal
przylądek
start learning
a cape
przywrócić / odbudować
start learning
to restore
przywrócić status quo
start learning
to restore a status quo
punkt kontrolny
start learning
a checkpoint
region / ludzie dotknięci konfliktem
start learning
region / people affected by conflict
rozmieścić wojsko wzdłuż granicy
start learning
to dispose troops along the border
rozpocząć / wystrzelić
start learning
to launch
rozpocząć atak
start learning
to launch an attack
siatka / kwadrat siatki
start learning
a grid
stanowisko obserwacyjne
start learning
an observation post
stosunek miejscowych do nas
start learning
the attitude of local population to us
strefa buforowa
start learning
buffer zone
strefa wykluczenia (rodzaju broni)
start learning
weapons exclusion zone
strefa zdemilitaryzowana
start learning
demilitorized zone
tło (początki)
start learning
background
traktat pokojowy
start learning
a peace treaty
uchodźca
start learning
a refugee
utrzymać pozycję
start learning
to hold a position
w pobliżu czegoś
start learning
in the vicinity of sth
współrzędne siatki / kwadratu
start learning
grid coordinates
wtargnięcie na teren wroga / naruszenie granicy
start learning
an invasion
wybuchła wojna
start learning
the war break out
wybuchnąć (o wojnie, epidemii)
start learning
to break out
wycofać się
start learning
withdraw
zawieszenie broni / ognia
start learning
a ceasefire
zmiana kontyngentu (ONZ)
start learning
tour of duty
żródło
start learning
a source

You must sign in to write a comment