Callan słówka stage 3

 0    326 flashcards    zientalklaudia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ojczyzna
start learning
a country
dużo, wiele
start learning
a lot of
dużo
start learning
a lot
przed południem
start learning
a.m.
powyżej
start learning
above
akcent
start learning
accent
dodawać
start learning
add
przysłówek
start learning
adverb
Afryka
start learning
Africa
po południu
start learning
afternoon
przed, temu
start learning
ago
zgodzić sie
start learning
agree
powietrze
start learning
air
prawie
start learning
almost
wzdłuż
start learning
along
zawsze
start learning
always
inny, jeszcze jeden
start learning
another
więcej
start learning
any more
osobno
start learning
apart
kwiecień
start learning
April
armia
start learning
army
przybywać
start learning
arrive
sztuka
start learning
art
tyle... Ile(policz.)
start learning
as many... as
tyle... Ile(niepolicz.)
start learning
as much... as
taki... jak
start learning
as... as
na początek
start learning
at the beginning of
na końcu
start learning
at the end of
równocześnie
start learning
at the same time
w
start learning
at
sierpień
start learning
August
jesień
start learning
autumn
piłka
start learning
ball
bar
start learning
bar
bitwa
start learning
battle
łóżko
start learning
bed
sypialnia
start learning
bedroom
poniżej
start learning
below
obok, przy
start learning
beside
oprócz tego, poza tym
start learning
besides
lepszy niż, lepiej niż
start learning
better... than
blok
start learning
block
krew
start learning
blood
zarówno... jak i
start learning
both... and
butelka
start learning
bottle
szeroki, obszerny
start learning
broad
budować
start learning
build
krzak
start learning
bush
interes
start learning
business
kupić
start learning
buy
nad morzem
start learning
by the sea
zamek
start learning
castle
Boże Narodzenie
start learning
Christmas
kościół
start learning
church
papieros
start learning
cigarette
koło
start learning
circle
chmura
start learning
cloud
węgiel
start learning
coal
zimny
start learning
cold
wspólny, powszechny
start learning
common
łączyć
start learning
connect
skontaktować się
start learning
contact
zawierać
start learning
contain
rozmowa
start learning
conversation
chłodny
start learning
cool
kąt
start learning
corner
przykryć
start learning
cover
krzywy, zgięty
start learning
crooked
kubek
start learning
cup
ciąć
start learning
cut
ciemno
start learning
dark
data
start learning
date
grudzień
start learning
December
decydować
start learning
decide
głęboki
start learning
deep
czas przeszły czasow. to do
start learning
did
bezpośreni, prosty
start learning
direct
bezpośrednio, prosto
start learning
directly
dzielić
start learning
divide
ubrać, ubierać się
start learning
dress
każdy
start learning
each
wcześniej niż
start learning
earlier... than
wcześnie
start learning
early
Wielkanoc
start learning
Easter
albo, albo
start learning
either... or
pusty
start learning
empty
wróg
start learning
enemy
wejście
start learning
enter
wieczór
start learning
evening
zawsze, kiedykolwiek
start learning
ever
Everest
start learning
Everest
każdy
start learning
everybody
wszystko
start learning
everything
wszędzie
start learning
everywhere
ścisły, dokładny, właśnie
start learning
exactly
wyjaśnić
start learning
explain
daleko od...
start learning
far from
farma, gospodarstwo
start learning
farm
dalej niż
start learning
farther... than
luty
start learning
February
pole
start learning
field
wypełnić
start learning
fill
Finlandia
start learning
Finland
ogień
start learning
fire
mieszkanie
start learning
flat
następować
start learning
follow
piłka nożna
start learning
football
zagraniczny
start learning
foreign
zapomnieć
start learning
forget
kształ, forma, formować
start learning
form
pełny
start learning
full
gra
start learning
game
gaz
start learning
gas
wstawać
start learning
get up
szklanka, kieliszek
start learning
glass
golf
start learning
golf
do widzenia
start learning
goodbye
rząd
start learning
government
szczęśliwy
start learning
happy
zdrowie
start learning
health
zdrowy
start learning
healthy
serce
start learning
heart
niebo
start learning
heaven
ciężki
start learning
heavy
piekło
start learning
hell
wyższy niż
start learning
higher... than
wzgórze
start learning
hill
trzymać, utrzymać
start learning
hold
wakacje
start learning
holiday
koń
start learning
horse
gorący
start learning
hot
dom
start learning
house
jak często
start learning
how often
jak
start learning
how
przepraszam
start learning
I am sorry
pomysł
start learning
idea
jeśli
start learning
if
ważny
start learning
important
wzrastać
start learning
increase
w głębi kraju, na lądzie
start learning
inland
to sięnazywa
start learning
it is called
styczeń
start learning
January
lipiec
start learning
July
skoczyć
start learning
jump
czerwiec
start learning
June
zabić
start learning
kill
wiedzieć
start learning
know
ziemia
start learning
land
większy niż
start learning
larger... than
ostatni
start learning
last
późno
start learning
late
później niż
start learning
later... than
łaciński
start learning
Latin
śmiać się
start learning
laugh
prawo
start learning
law
opuszczać
start learning
leave
podnieść
start learning
lift
lekki
start learning
light
światło
start learning
light
linia
start learning
line
mały
start learning
little
dłuższy niż
start learning
longer... than
patrzeć na
start learning
look at
niższy niż
start learning
lower... than
marzec
start learning
March
matematyka
start learning
mathematics
maj
start learning
May
miara
start learning
measure
miara, mierzyć
start learning
measure
śródziemnomorski
start learning
Mediterranean
wesoły
start learning
merry
metoda
start learning
method
południe
start learning
midday
milionerzy
start learning
millionaire
księżyc
start learning
moon
mniej więcej
start learning
more or less
rano
start learning
morning
meczet
start learning
mosque
szczyt
start learning
Mount
góra
start learning
mountain
musieć
start learning
must
nazwij, powiedz
start learning
name me
naród
start learning
nation
natura
start learning
nature
niedaleko, blisko
start learning
near
bliżej niż
start learning
nearer... than
prawie
start learning
nearly
koniecznie
start learning
necessary
nigdy
start learning
never
nowy
start learning
new
nowszy niż
start learning
newer... than
następny
start learning
next
noc
start learning
night
Nil
start learning
Nile
nie tak(i)... jak
start learning
not as... as
nie tak(i)... jak
start learning
not so... as
listopad
start learning
November
przedmiot
start learning
object
październik
start learning
October
biuro
start learning
office
często
start learning
often
stary
start learning
old
starszy niż
start learning
older... than
jeden raz
start learning
once
nad, powyżej
start learning
over
po południu
start learning
p.m.
przeszły
start learning
past
płacić
start learning
pay
pokój
start learning
peace
groszek
start learning
peas
pianino
start learning
piano
kawałek
start learning
piece
grać
start learning
play
przyjemny, przyjemnie
start learning
pleasant
biegun
start learning
pole
biedny
start learning
poor
ziemniaki
start learning
potatoes
poprzedzać
start learning
precede
cena
start learning
price
publiczny
start learning
public
włożyć
start learning
put... on
królowa
start learning
Queen
szybki, prędki
start learning
quick
szybko
start learning
quickly
deszcz
start learning
rain
regularny
start learning
regular
pamiętać
start learning
remember
restauracja
start learning
restaurant
bogaty
start learning
rich
rzeka
start learning
river
droga
start learning
road
okrągły, wokoło
start learning
round
rugby
start learning
rugby
uczniowie
start learning
schoolchildren
morze
start learning
sea
pora roku
start learning
season
rzadko
start learning
seldom
wysłać
start learning
send
wrzesień
start learning
September
potrząsnąć
start learning
shake
świecić
start learning
shine
statek
start learning
ship
sklep
start learning
shop
krótszy niż
start learning
shorter... than
pokazać
start learning
show
niebo
start learning
sky
spać
start learning
sleep
wolny
start learning
slow
wolno
start learning
slowly
mniejszy niż
start learning
smaller... than
palić
start learning
smoke
śnieg
start learning
snow
żołnierz
start learning
soldier
czasami, niekiedy
start learning
sometimes
Hiszpania
start learning
Spain
wiosna
start learning
spring
kwadrat
start learning
square
gwiazda
start learning
star
zacząć
start learning
start
dworzec
start learning
station
zatrzymać się
start learning
stop
historia, opowiadanie
start learning
story
prosty
start learning
straight
ulica
start learning
street
studiować
start learning
study
przedmiot (szkolny)
start learning
subject
lato
start learning
summer
słońce
start learning
sun
sylaba
start learning
syllable
zdjąć
start learning
take... off
próbować, smak
start learning
taste
świątynia
start learning
temple
tenis
start learning
tennis
czas
start learning
tense
Tamiza
start learning
Thames
najlepszy
start learning
the best
wieś
start learning
the country
najwcześniejszy
start learning
the earliest
najdalszy
start learning
the farthest
najwyższy
start learning
the highest
największy
start learning
the largest
najpóźniejszy
start learning
the latest
najdłuższy
start learning
the longest
najbliższy
start learning
the nearest
najnowszy
start learning
the newest
najstarszy
start learning
the oldest
najgorszy
start learning
the worst
najmłodszy
start learning
the youngest
teatr
start learning
theatre
myśleć
start learning
think
myśliciel
start learning
thinker
trzy razy
start learning
three times
zależeć od...
start learning
to depend on
razem
start learning
together
Tokio
start learning
Tokyo
pomidory
start learning
tomatoes
drzewo
start learning
tree
dwa razy
start learning
twice
parasolka
start learning
umbrella
rozumieć
start learning
understand
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
niezdrowy
start learning
unhealthy
nieprzyjemny, nieprzyjemnie
start learning
unpleasant
warzywa
start learning
vegetables
bardzo dużo
start learning
very many
bardzo dużo
start learning
very much
bardzo
start learning
very
głos
start learning
voice
czekać
start learning
wait
spacer
start learning
walk
wojna
start learning
war
ciepły
start learning
warm
myć
start learning
wash
nie był/była/było
start learning
wasn't
oglądać
start learning
watch
droga
start learning
way
pogoda
start learning
weather
nie byłeś/byłaś/było
start learning
weren't
podczas gdy, natomiast
start learning
whereas
żona-żony
start learning
wife-wives
zima
start learning
winter
świat
start learning
world
gorszy niż, gorsze niż
start learning
worse... than
pisarz
start learning
writer
młody
start learning
young
młodszy niż
start learning
younger... than

You must sign in to write a comment