całe zwroty

 0    24 flashcards    bili7777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeśli będziesz się dużo uczył osiągniesz sukces
start learning
If you study hard, you will achive a success
co mam zrobić
start learning
what am I supposed to do
nie znoszę wczesnego wstawania
start learning
I can't stand getting up early in the morning
a niech to, spóźnię się do pracy
start learning
Dammit I'm going to be late for work
czy mógłbyś wstawić się za mną
start learning
Could you put in a good word for me
zrób co się da aby załagodzić sytuację
start learning
Do whatever possible to ease the situation
popatrz na tą śliczna gwiazdę na niebie
start learning
look at the beautiful star in the sky
przy okazji chcę powiedzieć
start learning
By the way I want to say
potrafiła pisać od pięciu lat
start learning
she could write at the age of five
jeśli będą problemy
start learning
if you experience problems
musi robić zakupy dla rodziny prawie codziennie
start learning
She has to do shopping for her family almost every day
co z tobą
start learning
what wrong with you
to miejsce w którym moja rodzina mieszka od pięćdziesięciu lat
start learning
it is a place in witch my family have lived for fifty years
miejsce w którym dorastałem
start learning
the place where I was growing up
ostatniego Kwietnia zostałem zaproszony do chorwacji przez mojego kuzyna
start learning
Las April I was invited to Croatia by my cusin
pojechałem tam w lipcu
start learning
I went there in July
mówiąc prawdę to były najlepsze wakacje w moim życiu
start learning
To tell you the truth it has been the best holiday in my life
wiem, nie pisałem przez długi okres
start learning
I know, I haven't been writing for a long time
nie słyszałeś co ten facet powiedział
start learning
Didn't you hear what the man said
jak się tam dostałeś
start learning
How did you get there
jak mogę to najlepiej wyjaśnić
start learning
How can I best explain this
pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek
start learning
The funeral of the killed soldier will take place on Friday
Tom zemdlał, dzwoń po pogotowie
start learning
Tom has fainted, call the ambulance
Tom ogląda telewizję, nie przeszkadzać mu
start learning
Tom is watching tv now, so don't disturb him

You must sign in to write a comment