CAE- lesson 14

 0    22 flashcards    LOmin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
egzekwowanie prawa
start learning
law enforcement
wydać wyrok
start learning
deliver a judgment, to pass a sentence
wygłosić przemowę
start learning
give a speech, to make a speech
przewodniczyć partii
start learning
to lead a party
przyciągnać/zainteresować głosujących
start learning
Attract / interest voters
ubiegać się o urząd
start learning
run for office, try to be elected
stać się prezydentem
start learning
to become a president – to be elected by voters for that position
stworzyć rząd
start learning
to form a government
złapać kogoś na gorącym uczynku
Przygotujmy zasadzkę i złapmy złodzieja na gorącym uczynku.
start learning
to catch SB red-handed
Let's prepare a trap and catch the thief red handed.
przeprowadzić śledzwo w sprawie przestępstwa
start learning
to investigate a crime
sprzedajny, przekupny
start learning
venal, corruptible
skorumpować, zdeprawować kogoś, skorumpowany
start learning
corrupt
przekupywać, dawać łapówkę, łapówka
start learning
bribe
ryzykowna praca
start learning
risky job, slippery job
powstrzymywać kogoś od zrobienia czegoś
start learning
prevent sb from doing sth, hold sb back
wydawać uczciwe wyroki
start learning
give fair sentences
sterować samolotem
start learning
navigate a plane
członek załogi obsługi pasażerskiej
start learning
a member of a cabin crew
upewniać się, że ktoś jest zadowolony i że jest jemu/jej wygodnie
start learning
keep sb happy and comfortable
dający satysfakcję
start learning
rewarding, giving satisfaction
nie przyjmować odmowy
start learning
do not take the refusal, won’t take no for an answer –
czar, urok
start learning
charm, appeal

You must sign in to write a comment