CAE lesson-13

 0    15 flashcards    LOmin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skłonny do zrobienia czegoś
start learning
prone to do sth = more likely to do sth/ more willing to do sth
czynniki kulturowe
start learning
cultural factors
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
start learning
The Great Orchestra of Christmas Charity
zbiórka pieniędzy
start learning
fundraising/ fund raising
spotkanie w celu zbierania funduszy
start learning
fund-raising event
zbierać, gromadzić
start learning
gather, collect, raise
zbierać pieniądze w słusznej sprawie
start learning
collect money for a good cause
rozdzielać obowiązki
start learning
separate responsibilities, to distribute the duties,
przydzielać, wyznaczać
start learning
assign, set
prosić o datki na ulicy
start learning
ask for donations on the street
internetowa zbiórka pieniędzy
start learning
Online fundraising
puszka na datki
start learning
box for donations, hand-held collection box
rozmieszczenie/rozłożenie ulotek/ plakatów
start learning
distribution of leaflets
rekrutować wolontariuszy
start learning
recruit volunteers
przyciągać czyjąś uwagę
start learning
grab people’s attention – is to attract sb’s attention

You must sign in to write a comment