Business English Umowy, kontrakty

 0    192 flashcards    ysa17
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Salesman
start learning
sprzedawca
Small talk
start learning
rozmowa na błahe tematy
Futile atempts to refuse
start learning
próżne prośby aby odmówić
Get underway (to start)
start learning
rozpoczynać się
To stick to sth
start learning
przykleić się
Haggling session (argument about a price)
start learning
tragować się
Be in progress (be happening)
start learning
dziać się
Get sth ready (to set up)
start learning
otworzyć, przygotować się
Get going (to start)
start learning
zaczynać
To bach sth up (to support a fact)
start learning
popierać
To go through (be completed)
start learning
przebrnąć przez coś
Cut in (interrupt)
start learning
przeszkadzać
Win over (persuade)
start learning
przekonywac kogoś
Overrun (continue for too long)
start learning
przedłużać
Work sth out(find a solution)
start learning
powieść się, rozwiązać
To attract
start learning
przyciągnąć
mix
nieporozumienie
start learning
up
anchor store
start learning
główny najemca
DIY do it yourself
start learning
majsterkować
If you wouldn’t mind
start learning
jeśli nie masz nic przeciwko
To vacate
start learning
zwolnić miejsce stanowisko
Would you excuse me a minute
start learning
daj mi minutkę proszę
To have a quick word with sb
start learning
zamienic z kims kilka słów
Prospectus
start learning
broszura
To be like gold dust
start learning
rzadko się trafiaćć
To butt in
start learning
wtrącić się, przerwać
I take your point
start learning
rozumiem, co masz na myśli
I owe you one
start learning
jestem ci winien przysługę
To go through – wypalić, powiesc się o planie
start learning
To go through - burn, a novel about the plan
Retail unit
start learning
lokal sklepu
Acknowledgement
start learning
przyznanie racji
To be better off somewhere
start learning
mieć gdzies lepiej
In time for sth
start learning
w samą porę na cos
Engagement
start learning
umówione spotkanie
To refer to sth
start learning
odwoływać się do czegoś
Agility
start learning
zwinność, zręczność
Fad
start learning
chwilowa moda
To be awash with sth
start learning
być zalanym czymś
Stock market
start learning
giełda papierów wartościowych
Fat cat
start learning
gruba ryba
To implore sb
start learning
błagać kogoś
To go the extra miles
start learning
dołożyć wszelkich starań
To raise the bar
start learning
podnieść poprzeczkę
In vogue
start learning
modny
To prefix sth
start learning
być dołączonym do czegos
To lay one’s hands on sth
start learning
dorwać coś w swoje ręce
To swing
start learning
bujać się, huśtać
At the ready
start learning
w gotowości
To conjure sth up
start learning
wywoływać skojarzenia
Light
zwinny
start learning
footed
Dizzy
start learning
zawrotny, oszałamiający
Keen
start learning
ochoczy
To acquire
start learning
nabyć
Source code
start learning
podstawa czegoś
Common ground
start learning
wspólna płaszczyzna
Modus operandi
start learning
sposób działania
To come up with sth
start learning
wymyślić coś
Manifesto
start learning
manifest
Principle
start learning
zasada
Requirement
start learning
wymóg
To harness sth
start learning
wykorzystać coś
Timescale
start learning
ramy czasowe
AKA also known as
start learning
znany również jako
Sea change
start learning
całkowita przemiana
Approach
start learning
podejście
Ongoing
start learning
trwający, ciągły
Iterative
start learning
wielokrotny, w wielu etapach
At short notice
start learning
w ostatniej chwili
To move away from sth
start learning
odchodzic od czegos
Accountability
start learning
odpowiedzialność
Underpinning
start learning
podstawowy, leżący u podłoża
It stands to reason that
start learning
jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że
Desirable
start learning
pożądany
To back to square one
start learning
wracać do punktu wyjścia
Adaptable
start learning
zdolny do zmian
Mode
start learning
tryb
As follows
start learning
co następuje
To enforce
start learning
wymagać
Status quo
start learning
stan rzeczy
Team
tworzący zespół
start learning
building
Collaborative – wspólny
start learning
Collaborative - Common
Consensus
start learning
zgoda, porozumienie
Former
start learning
były
Attribute
start learning
cecha
Resilience
start learning
wytrwałość
Ambiguity – dwuznaczność
start learning
Ambiguity - ambiguity
To get to the heart of sth
start learning
dojść do sedna czegoś
Perpetually – nieustannie
start learning
Perpetually - constantly
To make sth up as you go – wymyśleć coś na poczekaniu
start learning
To make sth up as you go - come up with something on the spot
Paramount
start learning
nadrzędny, najbardziej istotny
In favour of sth
start learning
na korzyść czegoś
Sales force
start learning
zespół sprzedawców
To back sth
start learning
popierać
New kid on the block
start learning
nowość, coś nowego
Nimble
start learning
zwinny
Crock
start learning
bzdura, nonsens
Awash
start learning
oblany
Referring to – w odniesieniu do
start learning
Referring to - in relation to the
Bouncy
start learning
pełen wigoru
To emerge
start learning
pojawić się
To form
start learning
utworzyć
Brandstretching –
start learning
Brandstretching -
Benchmarking
start learning
analiza porównawcza
Brandstretched
start learning
Brandstretched
Copycat
start learning
produkt podobny
Just
time – dokładnie na czas
start learning
in
Rescue plan
start learning
plan pomocy
Point
sale promotion
start learning
of
Lease
start learning
umowa najmu
Loan agreement
start learning
umowa pożyczki
Sale contract
start learning
umowa sprzedazy
Franchise agreement
start learning
umowa franchisingu
Contract hire agreement
start learning
umowa wypożyczenia rzeczy ruchomych
Hire purchase agreement
start learning
umowa leasingu
Leasing hirer
start learning
leasingobiorca
Guarantee contract
start learning
umowa poręczenia
Guarantor
start learning
poręczyciel
Credit sale agreement
start learning
umowa sprzedaży kredytowej
Distribution agreement
start learning
umowa dystrybucji
Employment contract
start learning
umowa o pracę
Directors’ service agreement
start learning
umowa zatrudnienia członka zarządu
Consultancy agreement
start learning
umowa zatrudnienia konsultanta
Ener into – zawrzeć
start learning
Ener into - included
Terminate
start learning
rozwiązać
Rescind
start learning
unieważnić
Renew
start learning
przedłużyć
Repudiate
start learning
wypowiedzieć
Bid for
start learning
brać udział w przetargu
Perform
start learning
wykonywać umowę, wywiązać się zz umowy
Breach
start learning
złamać, nie wywiązać się z umowy
Enforce
start learning
wprowadzić w życie
Expire
start learning
wygasnąć
Make an offer
start learning
złożyć ofertę
Offeree
start learning
oblat, adresat oferty
Offeror
start learning
oferent, osoba składająca ofertę
Contracting parties
start learning
strony umowy
Accept
start learning
przyjąć
Acceptance
start learning
oświadczenie o akceptacji oferty
Communicate
start learning
zakomunikować przyjęcie oferty
Receive
start learning
otrzymać (an offer/ an acceptance)
Send
start learning
wysłać
Counter offer
start learning
kontroferta
Terms
start learning
postanowienia, warunki
By phone/ by post
start learning
telefonicznie, pocztą
Express terms
start learning
nwarunki ustalone w umowie
Implied terms
start learning
warunki dorozumiane wynikajace z ustaw
Exclusion clause
start learning
klauzula wyłączenia
Limitation clause
start learning
klauzula ograniczenia
Conditions precedent
start learning
warunki wstepne do wykonania umowy
Assignment clause
start learning
klauzula o cesji/przelewia praw
Severance clause
start learning
klausula mówiąca o tym czy w przypadku nieważności pewnych postanowień, pozostałe obowiązują
Termination clause
start learning
klauzula o wygaśnięciu umowy
Schedule
start learning
załącznik do umowy
Provision
start learning
postanowienie, zapis umowy
By deed
start learning
a formie aktu
Oral
start learning
ustna
Oral contract
start learning
umowa ustna
Written
start learning
pisemna
Written agreement – umowa pisemna
start learning
Written agreement - Signed contract
Void
start learning
nieważna
Voidable
start learning
możliwa do unieważnienia
Implied from conduct
start learning
dorozumiana z zachowania stron
Enforceable
start learning
możliwa do wyegzekwowania
Binding
start learning
wiążąca
Illegal
start learning
niezgodna z prawem
Condition
start learning
warunek, postanowienie umowy
Subject matter
start learning
przedmiot umowy
Under condition –pod warunkiem
start learning
Under condition -POD condition
Referral market
start learning
skierowanie giełdy
Customer market
start learning
Customer market
To segment customers
start learning
dzielić klientów
To target sb
start learning
celować w kogoś
To profile customers – stworzyć wizerunek klienta
start learning
This profile customers - to create the image of the client
To evaluate the strengths and weaknesses
start learning
ocenić silne I słabe strony
To imply
start learning
sugerować
The bottom line is
start learning
najwazniejsze jest to, ze
Code of conduct
start learning
kodeks postepowania
With regard to sth
start learning
odnośnie do
Standarization
start learning
normalizacja, standaryzacja
Enclose
start learning
załączać
Stick to an agenda
start learning
trzymać się porządku obrad
Hold up a conversation – podtrzymywać rozmowe
start learning
Hold up a conversation - maintain a conversation
Negotiate terms
start learning
negocjować warunki
Make concessions
start learning
pójść na kompromis
Raise objections
start learning
wnieść sprzeciw
Allocate time
start learning
ulokować czas
Exchange e
start learning
mails – wymieniać maile
Reach agreement
start learning
dojść do porozumienia
Talk business
start learning
rozmawiać o biznesie
Schedule a meeting
start learning
ustalić spotkanie
Work as a team
start learning
pracować jako zespół
Press for a decision
start learning
naciskać na podjęcie decyzji

You must sign in to write a comment