Business English: The business of The Scream

 0    121 flashcards    katarzynafraugolebiewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wystawić coś na aukcji, zlicytować coś
start learning
to auction sth off
kultowy
start learning
iconic
często reprodukowany
start learning
oft-reproduced
dzieło, utwór
start learning
artwork
rozdział
start learning
chapter
to wcale nie jest takie oczywiste, w tym jest coś więcej niż się wydaję (na pierwszy rzut oka)
start learning
there's more to sth than meets the eye
współczesny, obecny
start learning
present-day
młodość
start learning
youth
umrzeć na coś
start learning
to die of sth
gruźlica
start learning
tuberculosis
trzymać kogoś z dala od czegoś
start learning
to keep sb out of sth
długi okres
start learning
long stretch
oddany, kochający
start learning
devout
zabawiać kogoś
start learning
to entertain sb
rodzeństwo
start learning
siblings
ku czyjemuś (wielkiemu) niezadowoleniu/przerażeniu
start learning
much to sb's dismay
porzucić coś
start learning
to abandon sth
robić gdzieś/w czymś karierę, dążyć do sukcesu w jakiejś dziedzinie
start learning
to purse a career in sth
różnorodność, bogactwo, wybór
start learning
variety
odbiorca, adresat
start learning
recipient
miażdżąca zjadliwa recenzja
start learning
scathing review
wycierpieć (coś), ponieść (np. porażkę)
start learning
to suffer sth
utrata
start learning
loss
utrzymywać kogoś, zapewniać komuś warunki do życia
start learning
to provide for sb
pozostający, ostatni
start learning
remaining
rzutować na coś, zaważyć na czymś
start learning
to color sth
określać coś mianem czegoś/jakimś mianem
start learning
to refer sth as sth
unikać
start learning
to avoid
wobec czegoś, biorąc coś pod uwagę
start learning
in view of sth
przedmiot czegoś (np. zainteresowania)
start learning
subject of sth
zakres, wachlarz, asortyment czegoś
start learning
range of sth
potwierdzić
start learning
to confirm
zakład dla obłąkanych
start learning
asylum
mieścić kogoś, dawać komuś dach nad głową
start learning
to house sb
rozważać coś, zastanawiać się nad czymś
start learning
to contemplate sth
samobójstwo
start learning
suicide
przyznać
start learning
to admit
być na granicy (np. załamania), u progu
start learning
to be a stretched to the limit
notabene, nawiasem mówiąc
start learning
incidentally
pierwotnie
start learning
initially, primal
skracać
start learning
to shorten
odzwierciedlać
start learning
to reflect
pochodzenie, środowisko, tu: wykształcenie
start learning
background
uosobienie czegoś, wyżyny czegoś, typowy przykład czegoś
start learning
the epitome of sth
brutalny, surowy
start learning
stark
prosty, prostacki
start learning
simplistic
pomimo, mimo wszystko
start learning
despite, nonetheless
niepokojący, zatrważający
start learning
disturbing
historia czegoś, dzieje czegoś
start learning
backstory of sth
punkt zwrotny
start learning
turning point
machnąć na coś ręka, dać za wygraną
start learning
to give up on sth
samotny
start learning
lonley
(ten)drugi, (ten)ostatni, kolejny
start learning
latter
litografia
start learning
lithograph
odbitka, kopia
start learning
print
płytka drukowa, forma drukarska
start learning
plate
zniszczyć
start learning
to destroy
interpretacja
start learning
rendition
gładki, pozbawiony zniekształceń/wad
start learning
smooth
rozpoznawalny
start learning
recogizable
dziwny, dziwaczny
start learning
odd
makabryczny
start learning
macabre
spoczywać w czymś, tu: leżeć u podstaw czegoś
start learning
to reside in sth
stać w obliczu czegoś, być postawionym przed czymś
start learning
to be faced with sth
nie do obrony (np. punkt widzenia)
start learning
untenable
jednostkowy, osobisty
start learning
individual
odległy
start learning
distant
przeciętny
start learning
average
uderzyć w czyjąś czułą strunę/czyjś czuły punkt
start learning
to strike a chord with sb
niepokój, obawa
start learning
anxiety
w zasadniczy sposób, ogromnie
start learning
in a fundamental way
dostępność, przystępność
start learning
accessibility
przekształcić coś w coś, zmienić coś w coś
start learning
to transform sth into sth
ludzkość, rodzaj ludzki
start learning
humankind
stosunkowy, relatywny
start learning
relative
zapomnienie, brak rozgłosu, niejasność
start learning
obscurity
wiek
start learning
century
arcydzieło
start learning
masterpice
podstawa, podłoże, wzór
start learning
basis
złoczyńca, wróg
start learning
villain
doceniany
start learning
appreciated
mieć wzięcie, być popularnym
start learning
(to be) demand
zgodnie z czymś, pasując do czegoś, podobnie do czegoś
start learning
in keeping with sth
cechy indywidualne, specyficzne cechy
start learning
idiosyncrasies
w przeważającej mierze
start learning
predominantly
(ludzie) rozmaitego pokroju
start learning
(people) of various sorts
dorwać/dostać coś w swoje ręce
start learning
to get one's hands on sth
być gospodarzem czegoś, zorganizować coś
start learning
to host sth
rzekomo
start learning
purportedly
kiepski
start learning
poor
środki bezpieczeństwa
start learning
security
odzyskać
start learning
to recover
dokonać rabunku (np. czegoś) z bronią w ręku
start learning
to rob sth with gunpoint
wziąć kogoś/coś jako zakładnika
start learning
to hold sth/sb hostage
w zamian za
start learning
in exchange for
szkody, uszkodzenia
start learning
damage
zmusić/skłonić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to prompt sb to do sth
gruntownie odnowić, przerobić
start learning
to revamp
być w prywatnych rękach
start learning
to be in private hands
podważyć ważność czyjegoś testamentu
start learning
to contest sb's will
usiłując, próbując coś zrobić
start learning
in attempts to do sth
zyskać, uzyskać
start learning
to gain
częściowy
start learning
partial
udzielić nagany, skarcić, napiętnować publicznie
start learning
to rebuke
wystawić coś na aukcji/ licytacji
start learning
to put sth up for auction
wpływy (kasowe), zyski
start learning
the proceeds
okazać się pełnym sukcesem
start learning
to be an unqualified success
osiągnąć cenę X
start learning
to fetch X
stracić panowanie nad sobą, opanowanie, ogładę
start learning
to lose one's decorum
zauważyć, skomentować
start learning
to remark
licytant
start learning
bidder
oszałamiający, zdumiewający
start learning
jaw-dropping
mieć efekt domina
start learning
to have knock-on effect
gwałtownie wzrosnąć
start learning
to shoot
osiągnąć niebotyczną wysokość
start learning
(to go) through the roof
przewyższyć, wykroczyć ponad
start learning
to surpass
podróbka, parodia
start learning
spoof
bestseller, popularny produkt
start learning
top seller
kwitnąć, zwyżkować
start learning
to boom
sugestywny, działający na wyobraźnię
start learning
evocative
podróż
start learning
journey

You must sign in to write a comment