Business English

 0    74 flashcards    annazolkiewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakładanie firmy
start learning
setting up a company
poradzić sobie z czymś
start learning
can handle with something
Szybki/pojętny uczeń
start learning
Quick learner
sukces w
start learning
successful in
dobrze zorganizowany
start learning
well-organised
rozwijać się
start learning
develop myself
dotacje unijne
start learning
EU grants
ukończył
start learning
graduated from
śpiewająco
start learning
with flying colours
zdolności interpersonalne
start learning
interpersonal skills
ani
start learning
neither
elastyczny
start learning
flexible
radzenia sobie z
start learning
cope with
praktyki
start learning
internship
elastycznego czasu pracy
start learning
work flexitime
Zmotywowany
start learning
self motivated
założyć firmę
start learning
establish a company
odnieść sukces, podołać
start learning
carry of
systematyczny
start learning
systematic
wydajny
start learning
efficient
zdolność
start learning
ability
przejść
start learning
undergo
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
kwalifikacje
start learning
qualifications
może odmówić
start learning
can deny
zdecydowany
start learning
determined
pracowity
start learning
hard-working
kelnerka
start learning
waitress
wyzwanie
start learning
challenge
Kilka sztuczek
start learning
A few tricks
być zależnym od szefa
start learning
bossed around
zdobyć
start learning
gain
na przykład
start learning
for instance
nadużywać środowiska
start learning
abuse the environment
wykonać
start learning
accomplish
zdobyć nowe umiejętności
start learning
acquire new skills
Ustawienie
start learning
setting
uruchomić firmę
start learning
launch a business
zarobek/ zysk
start learning
profit
wykonalny
start learning
feasible
pożyczka / kredyt bankowy
start learning
bank loan / credit
zyskując
start learning
making a gain
raczkujący biznes
start learning
fledgling business
Zasoby finansowe
start learning
Financial resources
oszczędności
start learning
savings
samofinansowanie
start learning
self-finance
pochlebstwo
start learning
flattery
przedsiębiorców
start learning
entrepreneurs
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
aplikowac na stanowisko
start learning
apply (for)
spełniać kryteria
start learning
meet the criteria
zielony jak trawa
start learning
green as grass
wywiad
start learning
interview
kandydat na rozmowie
start learning
interviewee
słowotok
start learning
logorrhoea
Historia pracy
start learning
job history
przemysł/ branża
start learning
industry
bez nadzoru
start learning
unsupervised
szybkim tempie
start learning
fast-paced
sprowadzają się do
start learning
boil down to
mają przewagę nad
start learning
have an edge over
przedsiębiorczość / zaradność
start learning
resourcefulness
przezwyciężać
start learning
overcome
przeszkoda
start learning
obstacle
kwalifikować
start learning
qualify
porażka
start learning
defeat
Plan
start learning
skeletal plan
zatrudnianie pracowników
start learning
hiring employees
rozpłakała się
start learning
burst into tears
bez nadzoru
start learning
unsupervised
szybkim tempie
start learning
fast-paced
przewagę nad
start learning
edge over
Pokonaj przeszkodę
start learning
Overcome an obstacle
kwalifikować
start learning
qualify

You must sign in to write a comment