Business English: Euro Having a Laugh

 0    93 flashcards    katarzynafraugolebiewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uśmiać się, ubawić
start learning
to have a laugh
brak, niedostatek
start learning
lack
rekordowy (rekordowo wysoki) poziom
start learning
an all-time high
przewidywać
start learning
to predict
sięgać głębiej do czegoś, wnikać w coś
start learning
to delve deep into sth
w opłakanym stanie
start learning
in pitiful state
potencjalny, niedoszły
start learning
would-be
tu: zadziwiony, wprawiony (czymś) w zachwyt
start learning
wide-eyed
mieć plany na coś, nastawiać się na coś
start learning
(to have) one's heart set on sth
o dziwo, zadziwiająco
start learning
amazingly
plasować się na pozycji X
start learning
to sit at X
w przybliżeniu
start learning
approximately
jak na ironię, dziwnym trafem
start learning
funnily enough
redukować etaty
start learning
to cut jobs
anulować, zezłomowac
start learning
to scrap
państwo członkowskie (UE)
start learning
member state
szybko na czymś zarobić, zarobić szybko trochę szmalu (US)
start learning
to make a fast buck
doświadczyć, być świadkiem czegoś
start learning
to witness sth
zadośćuczynienie, naprawa (złej) sytuacji
start learning
reparation
polepszenie, poprawa
start learning
improvement
powtarzać (za czymś), podzielać (czyjeś zdanie)
start learning
to echo
twierdzić, utrzymywać
start learning
to claim
powoli piąć się do góry, powoli rosnąć
start learning
to edge up
rynek pracy
start learning
labour market
kwartał
start learning
quarter
wskaźnik, znak
start learning
to indicator
wskazywać na coś, oznaczać coś
start learning
to point to sth
rozpęd, rozmach, impet
start learning
momentum
różnić się
start learning
to vary
wszędzie we wszystkich zakątkach/obszarach
start learning
across the board
ludzie
start learning
folk
wskazać coś palcem, dokładnie coś określać
start learning
to point a finger (at sth)
prawdopodobny, obiecujący, odpowiedni
start learning
likely
finiszować przed kimś, wyprzedzić kogoś u mety
start learning
to finish ahead of sb
jedna waluta, wspólna waluta
start learning
single currency
odnotować
start learning
to record
iść do przodu potykając się, radzić sobie jako tako
start learning
to stumble on
obywatel
start learning
citizen
ponury, mroczny
start learning
bleak
poszukiwać pracy
start learning
to hunt for jobs
podnoszący na duchu, pocieszający
start learning
comforting
tu: zamieszkiwać
start learning
to reside
mieć na coś wpływ
start learning
to have impact on sth
tu: przeanalizować (np. dane), rozbić (np. statystyki na coś)
start learning
to break sth down
być kluczem, stanowić rozwiązanie czegoś
start learning
to hold the key to sth
pożądany, poszukiwany
start learning
sought-after
tajemnica, zagadka
start learning
mystery
wobec/do wszystkich zainteresowanych
start learning
to all concerned
gruntowna odmiana, kompletna reorganizacja
start learning
shake up
za pomocą którego, dzięki któremu
start learning
..., whereby...
podział etatu pomiędzy dwie (lub więcej) osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin
start learning
job-sharing
sposób na coś, metoda na coś
start learning
means of sth
pojęcie, tu: pogląd
start learning
notion
ostro skrytykować
start learning
to labaste
wiele kręgów, różne obszary/środowiska
start learning
many quarters
niewiele czemuś dolega, nie ma zbyt wielkiego problemu z czymś
start learning
there is little the matter with sth
nieco, cokolwiek
start learning
somewhat
kwitnący, dobrze prosperujący
start learning
thriving
przyćmić, kłaść się na coś cieniem
start learning
to overshadow sth
zbiór liczb, zestawienie danych/statystyk
start learning
set of figures
dowód, dowody
start learning
proof
statystki, dane
start learning
stats (statistics)
potwierdzać coś, stanowić uzasadnienie dla czegoś
start learning
to back sth up
zaledwie, wyłącznie, tylko
start learning
merely
przypuszczenia, domysły
start learning
guesswork
traktat, układ
start learning
treaty
potakiwacz, lizus
start learning
yes-man
ogromny, duży
start learning
vast
wskaźnik bezrobocia
start learning
jobless rate
coś co daje do myślenia, zmusza do myślenia
start learning
food for tought
wyciągnąć/pociągnąć kogoś za włosy (np. skądś)
start learning
to drag sb kicking and screaming
tarapaty, pasztet
start learning
mire
światełko na końcu tunelu
start learning
light at the end of the tunnel
polegać na czymś
start learning
to rely on sth
ulżyć w czymś, złagodzić coś
start learning
to ease sth
obciążenie, nacisk
start learning
strain
napływ
start learning
influx
wczasowicz, urlopowicz
start learning
holidaymaker
zastrzyk
start learning
injection
przybrzeżny, nadmorski
start learning
coastal
kurort, ośrodek wczasowy/turystyczny
start learning
tourist resort
duszny, parny
start learning
sweltering
położyc czemuś kres
start learning
to put an end to sth
natychmiast z dnia na dzień
start learning
overnight
zapewniać dostarczać
start learning
to provide
tonąć, topić się
start learning
to sink
kontynuować coś, robić coś dalej
start learning
to keep on doing sth
rozwiązanie
start learning
solution
krok we właściwym kierunku
start learning
a step in the right direction
długoterminowy
start learning
long-term
dodać komuś wigoru, ożywić kogoś
start learning
to put the spring into sb's step
miejsce lokacja
start learning
spot
pracownicy, personel
start learning
staff

You must sign in to write a comment