business 6

 0    74 flashcards    aanys
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strive
start learning
usiłować, starać się, dążyć do
promptly
start learning
natychmiast, szybko
accurately
start learning
dokładnie, precyzyjnie
fair
start learning
sprawiedliwy, należny
throughout
start learning
po całym (kraju), wszędzie przez cały (rok)
dignity
start learning
szacunek, godność,
merit
start learning
wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie
mindful
start learning
świadomy, pamietający
fulfil
start learning
spełniać (np. warunek), realizować, wykonywać (zadanie), zaspokajać (potrzebę)
equal
start learning
równy
civic
start learning
miejski
improvement
start learning
poprawa, podniesienie jakości
maintain
start learning
utrzymywać, twierdzić, mówić
stockholder
start learning
akcjonariusz, udziałowiec (w firmie)
adverse
start learning
niekorzystny szkodliwy, niepożądany wrogi, przeciwny
principle
start learning
zasada, reguła
profitability
start learning
zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalnoś
recruitment
start learning
nabór (studentów), rekrutacja (do wojska),
enhance
start learning
zwiększać, powiększać
stick to
start learning
trzymać się czegoś
side-tracked
start learning
poboczny to
handout
start learning
handout
reliable
start learning
solidny, niezawodny, wiarygodny
frequently
start learning
często
accurate
start learning
dokładny, trafny
foodstuff
start learning
artykuły żywnościowe
prompt
start learning
sugerować, podpowiadać,
deceptive
start learning
pozorny, zwodniczy
confusing
start learning
dezorientujący, mylący
deliberately
start learning
umyślnie, celowo, rozmyślnie
misleading
start learning
mylący, wprowadzający w błąd
contribute
start learning
wnosić (swój wkład do czegoś) przyczyniać się
obey
start learning
przestrzegać
uphold
start learning
stać na straży (np. prawa) utrzymywać w mocy (np. ustawę, decyzję prawną)
enterprise
start learning
przedsięwzięcie, projekt
competitive edge
start learning
przewaga konkurencyjna
integrity
start learning
prawość, uczciwość
regulatory
start learning
nadzorujący
lawsuit
start learning
proces sądowy, sprawa sądowa
bottom line
start learning
profit, rezultat, wynik
assure
start learning
zapewniać, upewniać
in terms of
start learning
pod względem
in addition
start learning
oprócz czegoś
fund-rasing
start learning
gromadzenie kasy
commitment
start learning
poświęcenie, oddanie
all stages
start learning
wszystkie etapy
duration
start learning
czas trwania
derive
start learning
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski)
overall
start learning
całkowity, ogólny
greatly
start learning
bardzo, ogromnie, znacznie
improve
start learning
poprawiać się
ongoing
start learning
trwający, toczący się, istniejący
namely
start learning
mianowicie
workforce
start learning
siła robocza
chiefly
start learning
zwłaszcza, głównie
particular
start learning
konkretny, poszczególny
obviously
start learning
oczywiście, w oczywisty sposób
sum up
start learning
podsumować coś
in brief
start learning
pokrótce, krótko mówiąc
overseas
start learning
zagraniczny
labour
start learning
praca, robota, harówka, trud, wysiłek
derelict
start learning
rzecz porzucona, opuszczony (np. budynek), porzucony (o rzeczy)
flammable
start learning
łatwopalny
greenfield site
start learning
teren niezagospodarowany
hazardous
start learning
ryzykowny, pełen niebezpieczeństw
worthless
start learning
bezwartościowy
sustainable
start learning
nienaruszający równowagi ekologicznej trwały (np. wzrost)
passers-by
start learning
przechodzień
glass ceiling
start learning
szklany sufit
parity
start learning
parytety
align
start learning
wchodzić w sojusz z kimś, publicznie kogoś popierać
minutes
start learning
protokół
proceed to sth
start learning
przechodzić do czegoś
check-out
start learning
czytnik kodów

You must sign in to write a comment