Budget - Business English; Budżet – angielskie słownictwo biznesowe

 0    28 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
book value
start learning
metoda wartości księgowej
net accounting cost
start learning
wartość księgowa netto
sold at the book value
start learning
sprzedaż według wartości księgowej
sold below the book value
start learning
sprzedany poniżej wartości księgowej
liquidation value
start learning
metoda wartości likwidacyjnej
P/E Ratio
start learning
relacja ceny do dochodu
expected returns
start learning
metoda dochodów oczekiwanych
constant dividend
start learning
stała dywidenda
constant growth of dividend
start learning
stały wzrost dywidend
Gordon model
start learning
model Gordona
valuation of corporate bonds
start learning
wycena obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa
premium
start learning
premia
computing yield to maturity
start learning
obliczanie stopy dochodu w okresie pozostającym do wykupu
budgeting for capital investments
start learning
budżetowanie inwestycji kapitałowych
productive assets of a business
start learning
produkcyjne aktywa przedsiębiorstwa
plants and equipments
start learning
maszyny i urządzenia
payback period length
The amount of time it takes for a company to receive enough cash inflows to recover its initial outlay.
start learning
długość okresu zwrotu
Czas, jakiego firma potrzebuje by otrzymać wpływy gotówki z inwestycji, wystarczające do odzyskania pierwotnego nakładu.
initial investment
start learning
początkowa inwestycja
initial outlay
start learning
początkowy nakład środków
timing of demands on the company's investment capital
start learning
terminy pojawiania się potrzeb inwestycyjnych
project
start learning
projekt
the NPV Method
It discounts all the future inflows to present value and substracts the initial investment.
start learning
metoda aktualnej wartości netto
Polega na sprowadzaniu wszystkich przyszłych wpływów gotówki do ich obecnej wartości i odjęciu nakładu pierwotnego.
annual cash inflow
start learning
roczny wpływ gotówki
present value of inflows
start learning
obecna wartość wpływów
IRR Method
It is defined as the discount rate in which the present value of a project's cash inflow is equal to the initial investment.
start learning
metoda wewnętrznej stopy zwrotu
Jest definiowana jako stopa dyskontowa, przy której aktualna wartość wpływów gotówki dla danego projektu równa jest pierwotnemu nakładowi.
mixed stream of cash inflows
start learning
mieszany strumień wpływu gotówki
interest in advance
start learning
dyskonto handlowe
future value
start learning
wartość przyszła

Comments:

Natalia wrote: 2011-04-22 13:44:37
power business

You must sign in to write a comment