Brian Dunn kartki 5

 0    27 flashcards    joannapetkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rabat, zniżka
start learning
discount
ilość
start learning
quantity
warunki płatności
start learning
payment terms
dostawa
start learning
delivery
dokumentacja
start learning
documentation
gwarancja
start learning
guarantee
wyłączność
start learning
exclusivity
kara
start learning
penalty
zagadnienia prawne
start learning
legal issues
uzasadniony powód
start learning
a valid reason
przekonywujący argument
start learning
a valid argument
bez względu na
Woda pozostaje w stałej temperaturze bez względu na zmianę warunków
start learning
irrespective of
The water remains at a constant temperature irrespective of changing conditions.
dodać nowy wymiar sytuacji
start learning
to add a new dimension to the situation
ustalać połaczenie między chorobami a zanieczyszczeniem
start learning
establish a link between illnesses and pollution
napięta atmosfera w stolicy
start learning
a tense atmosphere in the capital
wstępne wyniki były obiecujące
start learning
Initial results were promising
grać kluczową rolę w poprawie naszego zdrowia
start learning
play a leading role in improving our health
zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na prezydencie
start learning
the ultimate responsibility rests with the president
proszę oznaczyć swój stan cywilny
start learning
Please indicate your marital status
wysuwać hipotezę
start learning
put forward the hypothesis
sąd może cofnąć werdykt
start learning
the Court may reverse the verdict
minimalne wymaganie
start learning
Minimum requirement
archeolog
start learning
an archaeologist
lingwista
start learning
linguist
regulacje prawne
start learning
legal regulations
agencja reklamowa
start learning
advertising agency
wiek emerytalny
start learning
retirement age

You must sign in to write a comment