Brain drain

 0    28 flashcards    misiabron
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
drenaż mózgów, odpływ wykwalifikowanych pracowników
start learning
brain drain
obawa, niepokój
start learning
fear, anxiety, concern
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś
start learning
refer to something that refers to something
odpływ kapitału ludzkiego
start learning
human capital flight
zdążać, zmierzać
start learning
head for
zamożny, bogaty
start learning
wealthy, rich, prosperous
poszukiwać
start learning
seek - sought - sought
zarobki, wypłata
start learning
wages, payment of
warunki pracy
start learning
work conditions
konsekwencje
start learning
consequences on
rozróżnienie
start learning
distinction
znaczący, znaczny
start learning
significant, significant
wpływ na
start learning
impact on
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
konkurencyjność
start learning
competitiveness
zmniejszać liczbę pracownikó
start learning
Reduce the number of employees
przyczyniać się do
start learning
contribute to
podobnie, tak samo
start learning
Similarly, the same, likewise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
podjąć inwestycję
start learning
Take the investment
tworzenie dobrobytu
start learning
wealth creation
przychód/ dochód
start learning
revenue / income
zatrudnienie
start learning
employment
łagodzić stresy
start learning
alleviate stress
zapewnić
start learning
provide
odpowiednia płaca
start learning
adequate wage
warunki pracy
start learning
work conditions
wychodźca
start learning
expatriot

You must sign in to write a comment