BR 5 Project

 0    46 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przewidywać
start learning
predict
emeryt
start learning
senior citizen
emeryt (*)
start learning
Old Age Pensioner
zbliżyć się, podchodzić do
zbliżać się do dedline
start learning
approach sth
approach the dedline
porażka
start learning
failure
podzielony na
start learning
divided into
Otrzymałem trochę informacji
start learning
I was given some pieces of information
Otrzymałem kilka rad
start learning
I was given some pieces of advice
tester oprogramowania
start learning
Software Tester
specjalista IT
start learning
IT Specialist
streszczać
start learning
summarize
nie przyjmować (np. oferty)
start learning
decline
reasumować
start learning
recap
podtrzymywać
start learning
sustain
utilizować
start learning
recycle
świadomość
start learning
awareness
sprawa
start learning
issue
środowiskowy
start learning
environmental
wyposażać
start learning
equip
czynnik, zmienna
start learning
variable
powiązany
start learning
related
pomimo, że
start learning
even though
Dam z siebie wszystko
start learning
I do my best
zasadniczy, istotny, pełen życia
start learning
vital
dotrzymać terminu, skończyć na czas
start learning
meet the deadline
mieć opóźnienie (np. w jakimś projekcie)
start learning
fall behind schedule
mieć opóźnienie (robić wolne postępy)
start learning
make slow progress
skończyć na czas
start learning
finish on time
nadrabiać zaległości w pracy
start learning
catch up on work
nadrabiać zaległości (wrócić do oryginalnego harmonogramu)
start learning
get back to the original schedule
pracować zgodnie z harmonogramem (być na właściwym torze)
start learning
be back on track
pracować zgodnie z harmonogramem
start learning
work to the predicted schedule
skończyć przed planowaną datą
start learning
finish before the planned date
skończyć przed upłynięciem harmonogramu
start learning
finish ahead of schedule
robić wykorzystanie ludzi, pieniędzy, czasu
start learning
make use of people, money, time
alokacja zasobów
start learning
allocate resources
wydawać właściwą ilość pieniędzy
start learning
spend the right amount of money
pozostawać w budżecie
start learning
stay within budget
dawać ludziom różne obowiązki
start learning
give people different responsibilities
przekazywać zadania
start learning
delegate tasks
wykonywać pracę
start learning
do a job
wykonywać zadania
start learning
get on with a task
otrzymywać raporty o postępie
start learning
receive reports on progress
aktualizować informacje o harmonogramie projektu
start learning
get updates
mieć wystarczająco czasu żeby być zdolnym coś zrobić
Jeśli teraz wyjdziemy, to będziemy tam wystarczająco na przeprowadzenie spotkania
start learning
in time
If we leave now, we'll be there in time for the meeting
na właściwy czas
Muszę być w pracy na 9 rano i zawsze przyjeżdżam na właściwy czas
start learning
on time
I have to be at work at 9 a.m. and I always arrive on time

You must sign in to write a comment