BR 3 Working Life

 0    43 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ja - utrzymywać stosunki handlowe z, robić interesy z, radzić sobie z
start learning
I deal with
ja - radzić sobie z
start learning
I handle
ja - nadzoruje
start learning
I oversee
Jestem odpowiedzialny za, zarządzam, kieruję
start learning
I'm in charge of
Odpowiadam za
start learning
I'm responsible for
Moja praca wymaga
start learning
My job involves
Myślę, że się nie znamy. Ja jestem (nieformalnie)
start learning
I don't think we have met. I'm
To jest Ann (nieformalnie)
start learning
This is Ann
Chcę żebyś poznał(nieformalnie)
start learning
I want you to meet
Chciałbym przedstawić Ciebie Annie (formalnie)
start learning
I'd like to introduce you to Ann
Miło cię poznać (formalnie i nieformalnie)
start learning
Nice to meet you
Bardzo jest mi miło poznać ciebie (bardziej formalnie)
start learning
I'm very pleased to meet you
Jestem zachwycony, że cię poznałem (bardziej formalnie)
start learning
I'm delighted to meet you
doradca do spraw zatrudniania, naboru
start learning
recruitment consultant
za granicą
start learning
abroad
cel, coś co chcesz osiągnąć
start learning
aim
podanie, wniosek
start learning
application
biurokracja
start learning
bureaucracy
ambitny, stawiający wysokie wymagania
start learning
challenging
stan, warunek
start learning
condition
okoliczności, warunki
start learning
circumstances
doradca, specjalista
start learning
consultant
korupcja
start learning
corruption
przygnębiający
start learning
depressing
wydarzenie
start learning
event
osoba zbierająca pieniące na organizacje charytatywne, organizacje
start learning
fundraiser
organizacja charytatywna
start learning
charity
wytwarzać, stwarzać
start learning
generate
przyznawać, dotacja, stypendium
start learning
grant
wrażenie
start learning
impression
utrzymanie
start learning
maintenance
negocjacje
start learning
negotiation
system spotkań (pomocny w pracy)
start learning
networking
awans
start learning
promotion
wynik, rezultat, skutek
start learning
result
rutynowy
start learning
routine
seria
start learning
series
sponsor
start learning
sponsor
reklamować się, reklamować
start learning
advertise
oświadczenie, wypowiedź
start learning
statement
stresujący
start learning
stressful
linia odniesienia, podstawa
start learning
baseline
wymiana jednej rzeczy na drugą; coś za coś, bilans
start learning
trade-off

You must sign in to write a comment