Both nither

 0    21 flashcards    PGA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obie, jest ich tylko dwóch
start learning
both of them
obaj, jest ich tylko dwóch
start learning
they both
zarówno jeden jak i drugi, jest ich tylko dwóch
start learning
either
każda z nich, jest ich tylko dwoje
start learning
either of them
Zarówno Ola i Zosia gra dobrze
start learning
either Ola or Zosia play well
Zarówno mogę iść jak i zostać
start learning
I can either go or stay
żaden, z dóch
start learning
neither
żaden z nich
start learning
neither of them
ani Ola, ani Zosia nie gra dobrze
start learning
neither Ola nor Zosia play well
Nie mogę iść ani zostać
start learning
I can nither go nor stay
wszyscy, więcej niż dwoje
start learning
all of them
żaden z nich, więcej niż dwoje
start learning
none of them
niektóre, z dużej grupy
start learning
some of them
dwoje z nich, z dużej grupy
start learning
two of them
Kilka z nich, z dużej grupy
start learning
few of them
Lubię czekoladę
start learning
I like chocolate
Ja też
start learning
So do I
A ja nie
start learning
I don't
Nie lubię czekoladę
start learning
I don't like chocolate
Ani ja
start learning
Neither do I
A ja tak
start learning
I do

You must sign in to write a comment