Body Language - TED talk

 0    36 flashcards    dominikszul
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
postawa, postura
start learning
posture
garbić się
start learning
hunch
niezręczne mrugnięcie
start learning
awkward wink
uścisk ręki
start learning
handshake
mocny uścisk
start learning
firm handshake
dać komuś uścisk ręki
start learning
give someone a handshake
ważny
start learning
valid
pozostawać ważnym
start learning
remain valid
już nie ważny
start learning
no longer valid
pochopne ocenianie
start learning
sweeping assessment
używać czegoś źle
start learning
use something poorly
mieć tendencje do
start learning
tend to
powiększać się
start learning
expand
być prawdopodobnym do zrobienia
start learning
be likely to do
ona prawdopodobnie zda egzamin
start learning
She is likely to pass the exam.
zmagać się z czymś
start learning
struggle with something
potężny
start learning
powerful
bezsilny
start learning
powerless
oceniać
start learning
evaluate
rzucać (np. palenie)
start learning
quit
ostatecznie, w końcu
start learning
eventaully
wymagać
start learning
require
założyć nogę na nogę
start learning
cross your legs
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
zachowanie
start learning
behaviour
rezultat
start learning
outcome
zatrudniać
start learning
hire
zaprosić na randkę
start learning
ask out on a date
oceniać kogoś
start learning
judge somebody
ogólnie mówiąc
start learning
basically
wzrok
start learning
sight
ślepy
start learning
blind
robić na odwrót
start learning
do the opposite
wpaść na
start learning
bump into
zauważyć
start learning
notice
pełen zakres czegoś
start learning
a full range of something

You must sign in to write a comment