bilans - pasywa

 0    17 flashcards    magdawrona88
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kapitał własny
start learning
equity
kapitał podstawowy
start learning
share capital
akcje własne
start learning
own shares
kapitał zapasowy
start learning
supplementary capital
pasywa razem
start learning
total liabilities
kapitał z aktualizacji wyceny
start learning
revaluation reserve
zysk strata z lat ubiegłych
start learning
profit loss from previous years
zysk strata netto
start learning
net profit loss
odpis
start learning
write-off
zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
start learning
liabilities and provisions for liabilities
emerytura (pieniądze)
start learning
retirement (money)
zobowiązania długoterminowe
start learning
long-term liabilities
pożyczka
start learning
loan
emisja papierów wartościowych
start learning
issue of securities
dostawa
start learning
supply
lista płac
start learning
payroll
rozliczenia międzyokresowe bierne
start learning
accruals

You must sign in to write a comment