Bierzące słówka

 0    41 flashcards    willynilly
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czaić się
On został zaatakowany przez człowieka czającego się w uliczce
start learning
to lurk
He was attacked by a man who had been lurking in the alley.
Wspomnieć o
W jego liście Sam nic nie wspomniał o jego chorobie
start learning
make reference to
In his letter, Sam made no reference to his illness.
samotność
Ona spędziła swoje ostatnie lata żyjąc w samotności
start learning
solitude
She spent the last years of her life living in solitude.
pocieszyć
Nikt nie mógł jej pocieeszyć kiedy zmarło jej pierwsze dziecko
start learning
console
No one could console her when her first child died.
błędne koło złośliwy, wściekły
start learning
vicious circle
dotykać
Pod koniec życia zsotał dotknięty przez ślepotę.
start learning
afflict
Towards the end of his life he was afflicted with blindness.
kazanie
start learning
sermon
rzadki, skąpy
rzadka roślinność
start learning
sparse
sparse vegetation
proklamacja, uroczyście coś obwieścić
start learning
proclamation
obowiązek domowy
jednym z jego obowiązków, jest wyprowadzanie psa
start learning
chore
Walking the dog is one of his chores.
wycierać
zyj nogi zanim wejdziesz
start learning
wipe
Wipe your feet before you come in.
Szmatka
Ostrożnie wytarła lampę szmatką
start learning
rag
She ccarefully cleaned the lamp with a rag
mieszkać, zamieszkiwać
Dziwne stworzenia które zamieszkiwały las
start learning
dwell
Strange creatures that dwell in the forest
okruch
udało mi się zebrać okruchy informacji na spotkaniu
start learning
crumb
I managed to pick up a few crumbs of information at the meeting.
opłukać, spłukać
wypłucz sałate w zimnej wodzie
start learning
rinse
Rinse the lettuce in cold wather
wypłukać coś
wypłukał szklankę i nalał sobie whiski
start learning
rinse out sth
He rinsed out a glass and poured himself a whisky.
miotła
start learning
broom
odpędzać od siebie
Zdecydowałam się odpędzić od siebie wszystkie myśli o pobraniu się z nim kiedykolwiek.
start learning
banish
I decided to banish all thoughts of ever marring him.
środowisko naturalne
start learning
habitat
kawałek, skrawek
jeżeli masz kawałek papieru, to napiszę mój adres.
start learning
scrap
If you have got a scrap of paper, i will write down my adress.
lada, okienko
Była długa kolejka i tylko dwie dziewczyny stały za ladą
start learning
counter
There was a long queue and only two girls working behind the counter
wyszorować
Tom szorował plamę, ale nie zeszła
start learning
scrub
Tom scrubbed at the stain, but it wouldnt come out.
świstać
crowa świstająca ogonem
start learning
swish
A cow swishing its tail
dawać upust czemuś
start learning
give vent to sth
po brzeg
Szklanka była napełniona po brzeg
start learning
full to the brim
The glass was full to the brim.
stroić miny
Emma stroiła do mnie miny przez okno
start learning
make faces
Emma was making faces at me through the window.
skurcz
Mam skurcz w nodze
start learning
cramp
I’ve got cramp in my leg!
samotnie/ samodzielnie
czy zrobiłeś to wszstko sam?
start learning
on your own
Did you make that all on your own?
materac dmuchany
start learning
air bed
pompka
pompka rowerowa
start learning
pump
bicycle pump
pomka (ćwiczenia)
start learning
press up
z/maleć
Po chwili jej entuzjazm do sportu zacząć słabnąć
start learning
wane
After a while his enthusiasm for the sport began to wane.
naśladowca
naśladowca toma
start learning
wannabe
tom wannabe
gorączkowy
To był naprawdę gorączkowy tydzień
start learning
hectic
It’s been a really hectic week.
zanotować
pozwól mi zanotować twój nr telefonu
start learning
jot sth down
Let me just jot down your phone number.
ważny
start learning
crucial
kula niepełnosprawnego
Kiedy złamała nogę, musiała chodzić o kulach
start learning
crutch
When she broke her leg she had to walk on crutches.
mieć pretensje do
Zawsze miałam pretensje do ojca o opuszczenie rodziny.
start learning
resent
I’ve always resented my father for leaving the family.
pętla
start learning
loop
potęgować, pogarszać
Nasze problemy się spotęgowały przez straszne warunki pogodowe
start learning
compound
Our problems were compounded by appalling weather conditions.
zagłębić się/ sięgnąć do
Reporteży zawsze zgłębiają życie prywane gwiazd telewizji
start learning
delve into sth
Reporters are always delving into TV stars’ private lives.

You must sign in to write a comment