Berezowski sądowe 7 part 2

 0    62 flashcards    anglofil
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clause / podstawowa jednostka redakcyjna umów i statutów
start learning
paragraf
the lease contains covenant in Clause 9 which states x
start learning
paragraf 9 umowy najmu zawiera oświadczenie, które stwierdza x
as the case may be
start learning
stosownie do sytuacji
set-off
start learning
kompensata
on the ground of x
start learning
z powodu, ze względu na x
fraudulent misrepresentation
start learning
oszustwo polegające na złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia
fraudulent
start learning
oszustwo polegające na
it is X's case that
start learning
X twierdzi, że
X's fraud in failing to disclose the existence of a serious defect
start learning
oszustwo x, polegające na nieujawnieniu istnienia poważnej usterki
vibrations emanating from adjoining premises
start learning
drgania rozchodzące się z sąsiedniego/ przyległego pomieszczenia
pre-contract
start learning
przed podpisaniem umowy
affirm / affirmation w umowach
start learning
potwierdzenie postanowień umowy
x contends that it is not evidence of affirmation which is not, in any event pleaded
start learning
x utrzymuje, że nie stanowi to dowodu potwierdzenia i nie stwierdzają tego również pisma procesowe
to plead
start learning
stwierdzić w pismach procesowych
x's continued occupation of premises
start learning
trwające nadal zajmowanie pomieszczeń przez x
to effectively rescind the contract
start learning
skutecznie odstąpić od umowy
contend
start learning
twierdzić, utrzymywać
to pay a use and occupation rent
start learning
płacić czynsz za zajmowanie i użytkowanie lokalu
show
start learning
dowodzić
mesne profits
start learning
dochody z bezprawnego użytkowania nieruchomości
trespass/ trespasser
start learning
generalnie: naruszenie prawa własności / bezprawne użytkowanie/ bezprawny użytkownik
establish a claim
start learning
udokumentować roszczenie
under that heading
start learning
z tego tytułu
there is force is sby's contention
start learning
jest dużo racji w twierdzeniu sbys, że
the premises are being occupied by x as a trespasser
start learning
lokal zajmowany jest przez x jako bezprawnego użytkownika
the claim succeeded
start learning
roszczenie uznane zostało za zasadne
leave to defend
start learning
zgoda na skorzystanie z prawa do obrony procesowej
give up possession of x
start learning
wydać x właścicielowi
QC/ KC
start learning
adwokat jej królewskiej mości
arguable defense
start learning
zasadny zarzut, uzasadniony zarzut
the claim may amount to nothing
start learning
roszczenie może okazać się nieuzasadnione
unquantified claim
start learning
roszczenie nieokreślone co do kwoty
ongoing claim
start learning
obecnie rozpatrywane roszczenie
claim for possession of x
start learning
roszczenie wydania x
withold payment
start learning
zaprzestać dokonywania płatności
assert a claim
start learning
przedstawić, wyartykułować roszczenie
proceeding having been tried
start learning
po rozpatrzeniu sprawy
decree nisi/ decree absolute
start learning
warunkowy wyrok rozwodowy/ ostateczny wyrok rozwodowy
decree nisi - funkcja
start learning
zamyka pierwszą faze postępowania, określa warunki które muszą zostać spełnione aby małżeństwo zostało faktycznie rozwiązane
try (a case, a proceeding)
start learning
przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie
this day
start learning
w dniu dzisiejszym
the parties having agreed and undertaken that
start learning
strony zgodziły się i zobowiązały się, że
to take an appeal from a decree
start learning
wnosić apelację od wyroku
to solemnize marriage
start learning
zawrzeć małżeństwo
remarry
start learning
ponownie zawrzeć związek małżeński
on application, upon application
start learning
na wniosek
expiration, expiry
start learning
upływ
show cause why
start learning
wskazać powód, ze względu na który
The High Court of Justice, Birmingham registry
start learning
wydział zamiejscowy Sądu Wysokiego Trybunału w Birmingham
matrimonial cause proceeding
start learning
postępowanie w sprawach małżeńskich
Principal Registry
start learning
Siedziba Główna
PRFD - Principal Registry of the Family Division
start learning
Siedziba Główna Sądu Wysokiego Trybunału
inheritance under will
start learning
dziedziczenie testamentowe/ spadkobranie testamentowe
this cause
start learning
niniejsza sprawa
executor / executrix
start learning
wykonawca testamentu
power of appointment
start learning
upoważnienie do mianowania, ustanowienia
contrary intention
start learning
zamiar przeciwny
take effect
start learning
wejść w życie
devise (noun, verb)
start learning
zapisać w testamencie nieruchomość, zapis nieruchomości w testamencie
bequeath
start learning
zapisać w testamencie ruchomość
instrument
start learning
dokument
instrument of appointment
start learning
dokument mianujący

You must sign in to write a comment