Beginner Unit 1

 0    71 flashcards    dominikpasciak1997
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opracować, rozwinąć
start learning
develop, expand
założyć firmę
start learning
start a business
robić interesy
start learning
do business
zarabiać pieniądze
start learning
Make Money
dostać pracę
start learning
get a job
zatrudnić kogoś
start learning
hire someone
umowa o prace
start learning
contract of employment
współpracować
start learning
cooperate
szkodzić, wpływać ujemnie, niszczyć
start learning
harm, impair, destroy
rekrutacja, nabór
start learning
recruitment, recruitment
zwolnić kogoś z pracy
start learning
release someone from work
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
administracja publiczna
start learning
public administration
komisja egzaminacyjna
start learning
Examination
szef
start learning
chief
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
prowadzić
start learning
lead
rozkazywać
start learning
ordered
zlecić coś, przydzielić zlecenie, dać zlecenie
start learning
have something to assign the order, give the order
firma kurierska
start learning
Companies
wydział, kierunek
start learning
department, the direction of
uczelnia wyższa
start learning
university
podwładny, podporządkowywać (coś czemuś), uzależniać (coś od czegoś)
start learning
subordinate, subordinate (something something), condition (something from something)
rozwiązać problem
start learning
resolve
wykonywać obowiązki
start learning
perform the duties of
przeszkadzać, zakłócać
start learning
interfere with, disrupt
zanieczyszczać
start learning
contaminate
śmieci
start learning
garbage
bagno, błoto, tereny podmokłe
start learning
mud, swamp, wetlands
niepostrzeżenie
start learning
imperceptibly
barczysty
start learning
broad-shouldered
dyrektywa
start learning
directive
plan lekcji
start learning
lesson plan
przydzielić zadania
start learning
assign tasks
rozdzielić, podzielić
start learning
separate, divide
wypłacać pieniądze
start learning
withdraw money
zamawiać
start learning
order
towary
start learning
goods
wywiązywać się ze zobowiązania
start learning
demonstrate their commitment
praca zespołowa
start learning
Teamwork
praca na zmiany/nocna zmiana
start learning
work for change
okrutny
start learning
cruel
sprzęt
start learning
equipment
system kontroli żywności
start learning
system kontroi
zasłużyć na zaufanie
start learning
earn the trust
należycie
start learning
duly
początkujący, “zielony”
start learning
beginner, "green"
niebezpieczeństwo, ryzyko
start learning
danger, risk
zagrożenie, strach
start learning
threat, fear
uważać
start learning
account
bezrobocie
start learning
unemployment
zastanawiać się nad czymś
start learning
to think about something
rozpoznawać
start learning
recognize
wypadek samochodowy
start learning
car accident
służby specjalne
start learning
special services
komisarz policji
start learning
Commissioner of Police
śledztwo, dochodzenie
start learning
investigation, the investigation
biuro spraw wewnętrznych
start learning
office of internal affairs
centralne biuro śledcze
start learning
central bureau of investigation
kret
start learning
mole
przestępca
start learning
offender
zakład karny
start learning
penitentiary
więzienie
start learning
prison
szpital specjalistyczny
start learning
hospital specialist
rozprawa sądowa
start learning
trial
przesłuchanie
start learning
hearing
podejrzenie
start learning
suspicion
dowód
start learning
evidence
motyw
start learning
theme
mentor uczniowski (osoba, która potrafi nauczyć tego, na czym się zna najlepiej)
start learning
Student mentor (a person who can teach them what you know the best)
opiekun
start learning
guardian

You must sign in to write a comment