BBC Learning English: News Review: France elects a new president

 0    32 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spektakularny = very great = emphatic
spektakularny sukces/osiągnięcie/wygrana/zwyciestwo/porażka
start learning
resounding
a resounding success/achievement/win/victory/defeat
wielka/ogromna wygrana; spektaktularne zwycięstwo
start learning
a massive win
ostateczny, bezapelacyjny (np. o decyzji, zwycięstwie, walce)
bezapelacyjne zwycięstwo
start learning
decisive
a decisive win
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, za czymś
Oni nie byli za moim pomysłem.
start learning
in favour of something
They were not in favour of my idea.
osuwisko, obryw
Droga była zablokowana osuwiskiem.
start learning
a landslide
The road was blocked by a landslide.
walne zwycięstwo, zwycięstwo przytłaczającą wielkością głosów (w polityce)
Zawsze wygrywasz w tym hrabstwie przytłaczającą wielkością głosów.
start learning
a landslide
You always win this county by a landslide.
walny, przytłaczający (w polityce)
Wyrażono przytłaczające poparcie dla jego kandydatury.
start learning
landslide
A landslide approval was voiced for his candidacy.
Odniósł spektakularne zwycięstwo.
start learning
He won in a landslide victory.
Wygrał zwycięstwo przytłaczającą większością głosów.
start learning
He won by a landslide.
mieć skłonność (do czegoś), mieć tendencję
Małe dzieci mają tendencje do nieposłuszeństwa.
start learning
to tend to do something
Small children tend to misbehave.
lawina
Co jeżeli zejdzie lawina?)
start learning
an avalanche
What if there's an avalanche?
zamiatać
Weź miotłę i pozamiataj podłogę.
start learning
to sweep
Take the broom and sweep the floor.
pędzić, mknąć
Czemu tak pędzisz? Pali się?
start learning
to sweep
Why are you sweeping like that? Is there fire?
zmieść, porywać
Mój kapelusz został porwany przez wiatr.
start learning
to sweep
My hat was swept by the wind.
opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się
Nie sprzeciwiaj się swojej matce!
start learning
to resist
Don't resist your mother!
odrzucać, sprzeciwiać się (np. reformie)
Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.
start learning
to resist
His offer wasn't attractive so I resisted.
przygniatający, miażdżący, druzgocący, przytłaczający (np. większość, ciężar)
start learning
crushing
ponosić miażdżącą porażkę
start learning
to suffer a crushing defeat
stawiać czoła (czemuś), zmierzyć się z czymś (np. z problemem)
Musisz zmierzyć się ze swoimi problemami.
start learning
to face
You have to face your problems.
(przym) stromy, prowadzący w górę; (przysłówek) w górę, pod górę
start learning
uphill
(przysłówek) w dół, z góry w dół
start learning
downhill
trudne zadanie
start learning
an uphill battle
trudne zmagania/zadanie, ciężka walka
start learning
an uphill struggle/fight/task/job
To jest trdne zmaganie, żeby zmusić go do zjedzenia warzyw.
start learning
It's an uphill battle to make him eat vegetables.
dyszeć, sapać, wzdychać
Po bieganiu na bieżni dyszałem dziesięć minut.
start learning
to gasp
After running on a treadmill I gasped for ten minutes.
powiew świeżości, ożywczy powiew, oddech świeżego powietrza (coś nowego)
Twoje obrazy to powiew świeżości.
start learning
a breath of fresh air
Your paintings are a breath of fresh air.
odnowiony
start learning
renewed
wzmacniać, ożywiać (np. gospodarkę); dynamizować (np. proces, działanie)
start learning
to reinvigorate
duszny (pomieszczenie)
Sala wykładowa była bardzo duszna po dwugodzinnym wykładzie
start learning
stuffy
The auditorium was very stuffy after a two-hour lecture.
spocony (o osobie); przepocony (o ubraniu)
start learning
sweaty
duszny (o pomieszczeniu), parny (np. dzień)
start learning
sweaty
śmierdzący (np. o stopach), cuchnący (np. o śmietniku)
start learning
smelly

You must sign in to write a comment