BBC Learning English: News Review: Exercise and the brain 25 April 2017

 0    25 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stan
start learning
a condition
choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc)
On cierpi na chorobę serca.
start learning
a condition
He's suffering from a heart condition.
zająć się czymś jako hobby
Zajmę się grą na gitarze.
start learning
to take up
I will take up playing the guitar.
umiarkowany, średni
Rozpocznij trening od umiarkowanych ćwiczeń.
start learning
moderate
Start your training with some moderate exercise.
(especially of machines) working well; w stanie gotowości do pracy, stan pozwalajacy na użytkowanie, dobry stan
Silnik jest teraz w idealnym stanie.
start learning
in running/working order
The engine is now in perfect working order.
wart zachodu, wart trudu
start learning
worthwhile
demencja (postępujący spadek sprawności intelektualnej)
(Choroba Alzheimera była i jest podstawową przyczyną demencji we wszystkich krajach.)
start learning
dementia
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
ostry
start learning
sharp
tępy, stępiony
Ciężko jest się ogolić stępioną żyletką.
start learning
blunt
It's hard to shave with a blunt razor blade.
bystry, inteligentny
Mój syn ma tylko sześć lat, ale jest bardzo inteligentny!
start learning
sharp
My son is only six years old but he's very sharp!
najwyraźniej, najwidoczniej
On najwidoczniej nie chce mnie więcej widzieć.
start learning
clearly
He clearly doesn't want to see me again.
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych)
To ja wniosłem intelekt i dowcip do towarzystwa.
start learning
wit
I brought the intellect and the wit to the party.
pobudzać, dynamizować, zwiększać, poprawiać
Kawa pobudziła mój poziom energii.
start learning
to boost
Coffee boosted my energy level.
zatoka
Czy widziałeś kiedykolwiek Zatokę San Francisco?
start learning
a bay
Have you ever seen the San Francisco Bay?
ujadanie, wycie
Ujadanie psa/ujadanie wilka było nie do wytrzymania.
start learning
a bay
The dog's bay/the wolf's was impossible
wycie, ryk (o psie, wilku)
Wycie wilka zmroziło mi krew w żyłach.; to curdle - krzepnąć (o krwi); zsiadać się (o mleku)
start learning
a howl/howling
The howl of a wolf curdled my blood.
prevent (something) from happening; trzymać coś na dystans, trzymać coś (zazwyczaj jakiś problem) z dala od siebie
Charlotte przygryzła wargę, aby powstrzymać łzy.
start learning
keep something at bay; synonym: ward off
Charlotte bit her lip to hold the tears at bay.
katar sienny
Znów mnie atakuje katar sienny.
start learning
hay fever
My hay fever is acting up again.
kichać
start learning
to sneeze
pociągać nosem (np. w czasie kataru)
start learning
to sniff
pyłek kwiatowy
start learning
pollen
antyhistamina
start learning
antihistamine
jeżówka, echinacea (roślina lecznicza)
start learning
echinacea
ścigać kogoś, poszukiwać kogoś
Policja znowu go ściga - ciekawe, co zrobił tym razem.
start learning
to be after somebody
The police are after him again - I wonder what he did this time.
posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod; limited periods of time spent doing an activity
Ona lubiła swoją posadę jako sekretarka.
start learning
a stint (to do/have a stint working/at sth/as sth)
She enjoyed her stint as a secretary.

You must sign in to write a comment